Hejmpaĝo > EDE ? > Časté otázky

Časté otázky

vendredo 27a marto 2009

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : bg ca cs da de el en eo es fi fr hr hu it lt nl pl pt sk sv uk

* Čo je to? Nikdy som o tom nepočul.

* Čo je vaším cieľom?

* Esperanto nie je záležitosťou politiky.

* Ktoré asociácie ho podporujú a ktoré nie?

* Prečo sa neprihlásiť do inej, už existujúcej strany? Vytvorením novej strany konkurujete ostatným.

* Nemáme dosť peňazí na to, aby sme vytvárali novú politickú stranu.

* Aký je váš postoj k Zmluve o ústave pre Európu?

* Politická strana musí mať kompletný program, s návrhmi ohľadom všetkých tém.

* Prečo práve slovo "Esperanto"? Sú iniciátormi tejto strany len esperantisti?

* EDE je záležitosťou Francúzov.

* Ide o európsku záležitosť, zatiaľ čo pri esperante o celosvetovú.


* Čo je to? Nikdy som o tom nepočul.

- Ede je politické hnutie vytvorené v roku 2003 s cieľom demokratizácie Európskej únie, o. i. prostredníctvom používania esperanta.


* Čo je vaším cieľom?

Cieľom EDE do Európskych volieb je predstaviť kandidátov vo všetkých krajinách EÚ. To dokáže občanom a orgánom, že:

- sme schopní organizovať sa cezhranične, že tvoríme naozaj medzinárodnú stranu (EDE nie je bežnou národnou stranou, ktorá sa pre Európske voľby transformuje na Európsku stranu).

- nie sme utopisti, ale ponúkame konkrétne riešenie, ktoré funguje, a nie prázdne sľuby.

- vďaka našej cezhraničnosti sme schopní osloviť a zapojiť občanov, všetkých občanov EÚ do diskusie nielen na národné, ale na naozaj európske otázky (napríklad návrhom na zjednotenie hlasovacích procedúr). Bežné politické strany sú národnými stranami, ktoré počas kampane pred Európskymi voľbami diskutujú o národných problémoch: Francúzi hlasujú pre francúzske otázky, Poliaci pre poľské, Švédi hlasujú v prospech Švédska , Portugalci lobujú pre otázky Portugalska atď. Občania prostredníctvom svojich národných strán vedú diskusie, ale aj spory ohľadom národných záležitostí... pridávajúc sem-tam slovo "Európa", aby trocha "poeurópčili"svoju záležitosť, avšak témy a argumenty zostávajú rovnaké, či už ide o národné voľby, alebo ide o EÚ.

EDE takou stranou nie je: je to celoeurópska strana, ktorá myslí na úrovni Európskej únie, ktorá neponúka prázdne sľuby, ale konkrétne myšlienky, ako Európu posunúť vpred na ceste k väčšej demokracii, spravodlivosti, mieru...


* Esperanto nie je záležitosťou politiky.

- Politika je predsa spravovanie štátnych záležitostí, nie? Takže navrhnutie esperanta je už dlho vecou politickou, pretože má za cieľ zlepšiť život občanov, najmä v oblasti ich zahraničných kontaktov.


* Ktoré asociácie ho podporujú a ktoré nie?

- Skúsenosti EDE z kampaňe z roku 2004 vo Francúzsku ukázali, že EDE podporujú ľudia z asociácií rozličného typu. Ukázalo sa tiež, že má podporu ako nových, tak aj starých esperantistov. Na druhej strane esperantisti v mnohých asociáciách, skupinách a pod. EDE nepodporujú a potvrdili, že zaň nehlasovali. Avšak neesperantisti potvrdili, že zaň hlasovali!


* Prečo sa neprihlásiť do inej, už existujúcej strany? Vytvorením novej strany konkurujete ostatným.

- EDE nie je konkurenciou, ale ponúka konkrétne nápady, ktoré iné strany neponúkajú alebo ich odsúvajú bokom.

- Už viac než sto rokov všetci politici len sľubujú, a neplnia. Ak oni nechcú hovoriť o prostiredkoch, ktorými možno posilniť demokraciu, tak o nich musí hovoriť EDE. EDE tým musí podnietiť u ostatných strán diskusiu o jazykovej politike, prinútiť ich vyjadriť svoj názor na jazykový problém, pretože táto téma sa už roky odsúva nabok. Zoberme si napríklad ekológiu: pred pár desiatkami rokov (okolo 1970) takmer nikto o ekológii nehovoril. Ekológovia založili stranu, kandidovali atď. a občania sa tak mohli o ekológii dozvedieť viac. To malo za následok, že relatívne veľký počet ľudí za nich hlasoval, a to prinútilo aj "väčšie" strany zahrnúť túto tému do svojho programu.Veď ktorá strana dnes nemá vo svojom programe zahrnutú aj ekológiu? Esperanto a iné prostriedky na posilnenie demokracie navrhované stranou EDE môžu postupovať rovnako: keď "veľké" strany zistia, že názory EDE majú pozitívny ohlas u voličov, tiež zahrnú tento bod do svojho programu. Treba si však uvedomiť, že to ešte neznamená, že začnú aj konať...


* Nemáme dosť peňazí na to, aby sme vytvárali novú politickú stranu.

- Nie celkom. Národné zákonníky sa líšia ohľadom podmienok pre vytvorenie strany a kandidovanie vo voľbách. Vo Francúzsku v roku 2004 bolo potrebné predstaviť kandidátov, v Nemecku zozbierať podpisy a pod. V niektorých krajinách budú možno ľahšie podmienky, v iných naopak. Preto treba, už niekoľko rokov dopredu, túto situáciu podrobne preskúmať.


* Aký je váš postoj k Zmluve o ústave pre Európu?

- EDE sa chce stať celoeurópskou stranou, avšak v roku 2005, po roku existencie, mala strana členov (takmer) len vo Francúzsku a Nemecku. Kvôli tomu sa EDE rozhodlo zostať ohľadom Zmluvy neutrálnym, upozornilo však občanov na to, že táto zmluva neponúka žiadne riešenie jazykového problému, dokonca ho ani nespomína.


* Politická strana musí mať kompletný program, s návrhmi ohľadom všetkých tém, ako zdravie, vzdelávanie, imigrácia a pod., vy navrhujete len esperanto.

- V EDE sú ľudia s najrozličnejšími názormi (ľavičiari, pravičiari a pod.). Ich komunikačným prostriedkom je jazyk esperanto. Vari možno vytvoriť program, v ktorom všetci súhlasia so všetkým?

- o iných témach už hovoria iné strany: ak EDE nemá žiadny ďalší zaujímavejší návrh, nemalo by robiť prázdne sľuby a rozprávať len tak do vetra. Naopak, o jazykovom probléme ostatné strany mlčia (alebo len opakujú dookola sľuby neponúkajúce žiadne východisko). EDE tak svojou existenciou podnieti ostatné strany začať diskusiu o jazykovej politike, podnieti ich vyjadriť svoj názor na vec. Možno by bolo hodné citovať nasledujúce výroky, preložené zo stránky "partiblanc.fr" (ide o "biely hlas" za žiadnu stranu): "Naším cieľom nie je získať moc, ale prezentovať "biele hlasovanie". Ide o kandidovanie občanov, pre demokraciu..." tvrdí predseda. Bez navrhovania nejakého programu, bez naozajstnej kampane, cieľom "bielych" by bolo len informovať a bojovať za uznanie "bieleho hlasu".

- EDE má predstavovať stranu nového druhu, ktorá nerobí prázdne sľuby, ale ponúka konkrétne, realizovateľné myšlienky. Niektoré problémy sú možno natoľko zložité, že EDE nenájde uspokojivé odpovede, vhodné riešenia, je však lepšie nenavrhovať nič, než len sľubovať a sľubovať. EDE je však samozrejme týmto témam otvorené a ochotné preskúmať všetky seriózne návrhy.


* Prečo práve slovo "Esperanto"?

Sú iniciátormi tejto strany len esperantisti?

- Pretože esperanto je prvá vec, ktorú majú všetky EDE-sekcie spoločnú. Práve vďaka esperantu, ktoré nám umožňuje ľahšie vzájomne komunikovať a vymieňať si názory na vývoj EÚ, sme si všetci uvedomili, že demokracia v Európe nefunguje dobre, a že esperanto je okrem iného výborným a účinným prostriedkom, ako presadzovanie demokracie podporiť, aby sa všetci občania Európy mohli vyjadrovať na rovnakej úrovni, aby medzi Európanmi neboli niektorí jednostranne privilegovaní (len vďaka ich jazyku) a iní druhoradí, aby sa európski občania naozaj cítili byť členmi jednej únie.


* EDE je záležitosťou Francúzov.

- Nie. Vzniklo síce vo Francúzsku, ale EDE je (malo by byť) celoeurópskou politickou stranou, v ktorej sú všetky národné sekcie rovnocenné.


* Ide o európsku záležitosť, zatiaľ čo pri esperante o celosvetovú.

- Je to prvý krok. Ak sa nám v EÚ podarí presadiť esperanto, dodáme tým odvahu na podobný čin aj ostatným.

JPEG - 12.3 kb
filmeto FR 2014
JPEG - 3.5 kb
filmeto FR 2009
JPEG - 4.5 kb
filmeto DE 2009
JPEG - 3.3 kb
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


Elŝutu la novajn informilojn :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

Dokumentoj

SPIP | | Mapo de la retejo | Gvati vivon de la retejo RSS 2.0