Hejmpaĝo > Documents > Sloganoj

Sloganoj

mardo 1a aprilo 2014

france - germane - hungare - itale - litove - pole - ruse - slovene

ideoj pri SLOGANo (Esperante)

- La malinterkompreniĝo devas malaperi de la EU-heredaĵo, tion facile atingis la civitanoj kiuj havis okazon lerni Esperanton. a1

- Europo bezonas internacian demokration. Kaj internacia demokratio bezonas internacie demokratan lingvon. b2

- Pli da Eŭropo - Pli da demokreteco - pli da Esperanto. c1
- Demokrata Eŭropo, en kiu ĉiuj estas egalaj. c2
- Por demokrata Eŭropo kaj por Eŭropo, kiu interkompreniĝas egalece. c3
- Por Eŭropo de normalaj civitanoj. c4
- Eŭropo por siaj civitanoj kaj ne por multnaciaj entreprenoj. c5

- Esperanto, justa lingvo por Eŭropo. d1
- Esperanto, komuna lingvo por Eŭropo. d2
- Por libere sin esprimi inter eŭropanoj, ni elektu justan lingvon : esperanto.net d3

- Ni ne volas Eŭropon anglan, ni volas Eŭropon eŭropan kun lingvo komuna neŭtra kaj ne lingvo nacia dominanta la aliajn. e1

- Esperanto, la lingvo por Eŭropo. f1

- Esperanto, civitana lingvo por Eŭropo. g1
- Eŭropo bezonas komunan lingvon : Esperanto. g2

- Esperanto - Eŭropo sen lingva diskriminacio. h1
- ESPERANTO - garantio de eŭropa integriĝo. h2
- Ni volas plurlingvan Eŭropon kun komuna neŭtrala lingvo, ni ne volas Eŭropon kun unu nacia lingvo dominanta la aliajn. h3

- Esperanto, lingva ponto inter nacioj de l’mondo ! i1

- Esperanto : granda paŝo por Eŭropo, granda paŝo por la mondo. j1
- Esperanto : elspezeto por Eŭropo, profitego por Eŭropanoj. j2

- Ĉu vi deziras la ĉinan kiel eŭropan lingvon ? Prefere elektu Esperanton ! k1
- EDE por justa komunikado en EU, Esperanto por justa komunikado en Eŭropo k2

- Post komuna mono, Eŭropo bezonas komunan kaj neŭtralan lingvon : "Esperanto". l1
- Unuigitaj en nia diverseco dank’al komuna kaj neŭtrala lingvo : "Esperanto". l2

- En EŬROPO por la DEMOKRATIO ni elektu ESPERANTOn. m1

- Esperanto - unu lingvo por ĉiuj - la dua por ĉiu. n1

- Eŭropo, Demokratio kaj Esperanto bezonas sin. o1
- Eŭropanoj bezonas Eŭropon, Demokration kaj Esperanton ! o2

- Eŭropo volas Demokration parolas Esperanton p1

- En Eŭropo por Demokratio elektu Esperanto’n q1
- Por Eŭxropo al Demokratio per Esperanto q1

- Eŭropa per Esperanto r1
- Samaj rajtoj - sama fremdlingvo : Esperanto r2
- Esperanto anstataŭ Babilon, por Eŭropo kiu sin komprenas r3

- Esperanto, garantianto de nia [eŭropa] identeco ! u1

- Por pli da demokratio en Eŭropo, ni komencu kune paroli danke al lingvo neŭtra, efika kaj justegala ! v1


Idées pour un SLOGAN (france)

- L’incompréhension reciproque doit disparaître de l’héritage européen, les citoyens qui ont eu l’occasion d’apprendre l’Esperanto y parviennent facilment . a1

- Espéranto, langue équitable pour l’Europe. d1
- Espéranto, langue commune pour l’Europe. d2
- Pour s’exprimer librement entre Européens, choisissons une langue équitable : esperanto.net d3

- Nous ne voulons pas d’une Europe anglaise, nous voulons une Europe européenne, avec une langue commune neutre et non une langue nationale prédominante sur les autres. e1

- L’Espéranto, la langue pour l’Europe. f1

- Espéranto, langue citoyenne pour l’Europe. g1
- L’Europe a besoin d’une langue commune, l’espéranto. g2

- Espéranto : un grand pas pour l’Europe, un grand pas pour le monde. j1
- Espéranto : une petite dépense pour l’Europe, un grand profit pour les Européens. j2

- Après une monnaie commune, l’Europe a besoin d’une langue commune : "l’Espéranto". l1
- Unis dans notre diversité par une langue commune et neutre : "l’Espéranto". l2

- En EUROPE pour la DÉMOCRATIE choisissons l’ ESPÉRANTO. m1

- Europe veut Démocratie parle Espéranto p1

- Pour plus de démocratie en Europe, commençons à en parler ensemble
grâce à une langue neutre, efficace et équitable ! v1


Ideen für einen SLOGAN (germane)

- Europa braucht internationale Demokratie. Und internationale Demokratie braucht eine internationale demokratische Sprache. b1

- Esperanto - Europa ohne Sprachdiskrimination. h1
- ESPERANTO - Garant für Europa-Integration. h2

- Europa, Demokratie und Esperanto brauchen sich. o1
- Europäer brauchen Europa, Demokratie und Esperanto ! o2
- Europa-Demokratie-Esperanto - Für Europa-Bürger-Mit-Sprache o3
- Für EUROPäische BÜRGER mit echter MITSPRACHE o4

- Europa will Demokratie spricht Esperanto p1

- In Europa für Demokratie wählt Esperanto q1
- Für Europa zur Demokratie mit Esperanto q1

- Europa durch Esperanto r1
- Gleiche Rechte - gleiche Fremdsprache : Esperanto r2
- Esperanto statt Babylon, für ein Europa, das sich versteht r3


Pomysły na SLOGAN (pole)

- Europa potrzebuje międzynarodowej demokracji. A międzynarodowa demokracja potrzebuje międzynarodowego,
demokratycznego języka. b1

- Esperanto - Europa bez językowej dyskryminacji. h1
- ESPERANTO - gwarancja intergacji Europy. h2

- Esperanto, językowym pomostem pomiędzy narodami świata ! i1

- Esperanto - jeden język dla wszystkich - drugi dla każdego. n1

- Esperanto, sprawiedliwy język dla Europy. s1
- Esperanto, język równych szans dla Europejczyków. s2
- Esperanto, dla językowej sprawiedliwości w Europie. s3


Idee per uno SLOGAN (itale)

- Più Europa - più democrazia - più esperanto. c1
- Un’Europa democratica in cui tutti sono uguali. c2
- Per un’Europa democratica e per un’Europa che si capisce su un piede di partità. c3
- Per un’Europa di cittadini normali. c4
- Un’Europa per i suoi cittaidni e non per le multinazionali. c5
- Esperanto, la lingua delle pari opportunità in Europa. t1


Ötletek SZLOGEN (hungare)

- Európának nemzetközi demokráciára van szüksége. Ès a nemzetközi demokráciának, demokratikus nemzetközi nyelvre. b1


Ideje za SLOGAN (slovene)

- Ali želite kitajščino kot evropski jezik ? Raje izberite Esperanto ! k1


Idėjos ŠŪKIU (litove)

- Esperanto - mūsų tapatybės garantas ! u1


Идеи для СЛОГАНА (ruse)

- Эсперанто, гарант нашей идентичности ! u1


Kontribuintoj
- a : Denis-Serge Clopeau FRA
- b : Eugen Macko DEU HUN
- c : Renato Corsetti ITA
- d : Didier Janot FRA
- e : Vincent Peingnez FRA
- f : Jean-Pierre Schneider FRA
- g : Elisabeth Barbay FRA
- h : Stani Rynduch DEU POL
- i : Antonio Walaszek POL
- j : Lucien Bresler FRA
- k : Zlatko Tišljar SVN
- l : Guy Camy FRA
- m : Daniel Houguet FRA
- n : Ania Laskowska POL
- o : Steffen Eitner DEU
- p : Bert Schumann FRA DEU
- q : Konrad Gramelspacher DEU
- r : Reinhard Scharnagl DEU
- s : Edward Kozyra POL
- t : Daniela Gisela Matray POL ITA
- u : Emilis Mikelėnas LTU
- v : Jean-Pierre Boulet FRA


france - germane - hungare - itale - litove - pole - ruse - slovene

ideoj pri SLOGANo (Esperante)

- La malinterkompreniĝo devas malaperi de la EU-heredaĵo, tion facile atingis la civitanoj kiuj havis okazon lerni Esperanton. a1

- Europo bezonas internacian demokration. Kaj internacia demokratio bezonas internacie demokratan lingvon. b2

- Pli da Eŭropo - Pli da demokreteco - pli da Esperanto. c1
- Demokrata Eŭropo, en kiu ĉiuj estas egalaj. c2
- Por demokrata Eŭropo kaj por Eŭropo, kiu interkompreniĝas egalece. c3
- Por Eŭropo de normalaj civitanoj. c4
- Eŭropo por siaj civitanoj kaj ne por multnaciaj entreprenoj. c5

- Esperanto, justa lingvo por Eŭropo. d1
- Esperanto, komuna lingvo por Eŭropo. d2
- Por libere sin esprimi inter eŭropanoj, ni elektu justan lingvon : esperanto.net d3

- Ni ne volas Eŭropon anglan, ni volas Eŭropon eŭropan kun lingvo komuna neŭtra kaj ne lingvo nacia dominanta la aliajn. e1

- Esperanto, la lingvo por Eŭropo. f1

- Esperanto, civitana lingvo por Eŭropo. g1
- Eŭropo bezonas komunan lingvon : Esperanto. g2

- Esperanto - Eŭropo sen lingva diskriminacio. h1
- ESPERANTO - garantio de eŭropa integriĝo. h2
- Ni volas plurlingvan Eŭropon kun komuna neŭtrala lingvo, ni ne volas Eŭropon kun unu nacia lingvo dominanta la aliajn. h3

- Esperanto, lingva ponto inter nacioj de l’mondo ! i1

- Esperanto : granda paŝo por Eŭropo, granda paŝo por la mondo. j1
- Esperanto : elspezeto por Eŭropo, profitego por Eŭropanoj. j2

- Ĉu vi deziras la ĉinan kiel eŭropan lingvon ? Prefere elektu Esperanton ! k1
- EDE por justa komunikado en EU, Esperanto por justa komunikado en Eŭropo k2

- Post komuna mono, Eŭropo bezonas komunan kaj neŭtralan lingvon : "Esperanto". l1
- Unuigitaj en nia diverseco dank’al komuna kaj neŭtrala lingvo : "Esperanto". l2

- En EŬROPO por la DEMOKRATIO ni elektu ESPERANTOn. m1

- Esperanto - unu lingvo por ĉiuj - la dua por ĉiu. n1

- Eŭropo, Demokratio kaj Esperanto bezonas sin. o1
- Eŭropanoj bezonas Eŭropon, Demokration kaj Esperanton ! o2

- Eŭropo volas Demokration parolas Esperanton p1

- En Eŭropo por Demokratio elektu Esperanto’n q1
- Por Eŭxropo al Demokratio per Esperanto q1

- Eŭropa per Esperanto r1
- Samaj rajtoj - sama fremdlingvo : Esperanto r2
- Esperanto anstataŭ Babilon, por Eŭropo kiu sin komprenas r3

- Esperanto, garantianto de nia [eŭropa] identeco ! u1

- Por pli da demokratio en Eŭropo, ni komencu kune paroli danke al lingvo neŭtra, efika kaj justegala ! v1


Idées pour un SLOGAN (france)

- L’incompréhension reciproque doit disparaître de l’héritage européen, les citoyens qui ont eu l’occasion d’apprendre l’Esperanto y parviennent facilment . a1

- Espéranto, langue équitable pour l’Europe. d1
- Espéranto, langue commune pour l’Europe. d2
- Pour s’exprimer librement entre Européens, choisissons une langue équitable : esperanto.net d3

- Nous ne voulons pas d’une Europe anglaise, nous voulons une Europe européenne, avec une langue commune neutre et non une langue nationale prédominante sur les autres. e1

- L’Espéranto, la langue pour l’Europe. f1

- Espéranto, langue citoyenne pour l’Europe. g1
- L’Europe a besoin d’une langue commune, l’espéranto. g2

- Espéranto : un grand pas pour l’Europe, un grand pas pour le monde. j1
- Espéranto : une petite dépense pour l’Europe, un grand profit pour les Européens. j2

- Après une monnaie commune, l’Europe a besoin d’une langue commune : "l’Espéranto". l1
- Unis dans notre diversité par une langue commune et neutre : "l’Espéranto". l2

- En EUROPE pour la DÉMOCRATIE choisissons l’ ESPÉRANTO. m1

- Europe veut Démocratie parle Espéranto p1

- Pour plus de démocratie en Europe, commençons à en parler ensemble
grâce à une langue neutre, efficace et équitable ! v1


Ideen für einen SLOGAN (germane)

- Europa braucht internationale Demokratie. Und internationale Demokratie braucht eine internationale demokratische Sprache. b1

- Esperanto - Europa ohne Sprachdiskrimination. h1
- ESPERANTO - Garant für Europa-Integration. h2

- Europa, Demokratie und Esperanto brauchen sich. o1
- Europäer brauchen Europa, Demokratie und Esperanto ! o2
- Europa-Demokratie-Esperanto - Für Europa-Bürger-Mit-Sprache o3
- Für EUROPäische BÜRGER mit echter MITSPRACHE o4

- Europa will Demokratie spricht Esperanto p1

- In Europa für Demokratie wählt Esperanto q1
- Für Europa zur Demokratie mit Esperanto q1

- Europa durch Esperanto r1
- Gleiche Rechte - gleiche Fremdsprache : Esperanto r2
- Esperanto statt Babylon, für ein Europa, das sich versteht r3


Pomysły na SLOGAN (pole)

- Europa potrzebuje międzynarodowej demokracji. A międzynarodowa demokracja potrzebuje międzynarodowego,
demokratycznego języka. b1

- Esperanto - Europa bez językowej dyskryminacji. h1
- ESPERANTO - gwarancja intergacji Europy. h2

- Esperanto, językowym pomostem pomiędzy narodami świata ! i1

- Esperanto - jeden język dla wszystkich - drugi dla każdego. n1

- Esperanto, sprawiedliwy język dla Europy. s1
- Esperanto, język równych szans dla Europejczyków. s2
- Esperanto, dla językowej sprawiedliwości w Europie. s3


Idee per uno SLOGAN (itale)

- Più Europa - più democrazia - più esperanto. c1
- Un’Europa democratica in cui tutti sono uguali. c2
- Per un’Europa democratica e per un’Europa che si capisce su un piede di partità. c3
- Per un’Europa di cittadini normali. c4
- Un’Europa per i suoi cittaidni e non per le multinazionali. c5
- Esperanto, la lingua delle pari opportunità in Europa. t1


Ötletek SZLOGEN (hungare)

- Európának nemzetközi demokráciára van szüksége. Ès a nemzetközi demokráciának, demokratikus nemzetközi nyelvre. b1


Ideje za SLOGAN (slovene)

- Ali želite kitajščino kot evropski jezik ? Raje izberite Esperanto ! k1


Idėjos ŠŪKIU (litove)

- Esperanto - mūsų tapatybės garantas ! u1


Идеи для СЛОГАНА (ruse)

- Эсперанто, гарант нашей идентичности ! u1


Kontribuintoj
- a : Denis-Serge Clopeau FRA
- b : Eugen Macko DEU HUN
- c : Renato Corsetti ITA
- d : Didier Janot FRA
- e : Vincent Peingnez FRA
- f : Jean-Pierre Schneider FRA
- g : Elisabeth Barbay FRA
- h : Stani Rynduch DEU POL
- i : Antonio Walaszek POL
- j : Lucien Bresler FRA
- k : Zlatko Tišljar SVN
- l : Guy Camy FRA
- m : Daniel Houguet FRA
- n : Ania Laskowska POL
- o : Steffen Eitner DEU
- p : Bert Schumann FRA DEU
- q : Konrad Gramelspacher DEU
- r : Reinhard Scharnagl DEU
- s : Edward Kozyra POL
- t : Daniela Gisela Matray POL ITA
- u : Emilis Mikelėnas LTU
- v : Jean-Pierre Boulet FRA
filmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents