Hejmpaĝo > EDE ? > Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

mardo 17a marto 2009

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : bg ca cs da de el en eo es fi fr hr hu it lt nl pl pt sk sv uk

*Mikä tämä on ? En ole koskaan kuullut siitä.

*Mikä on tavoitteenne ?

*Esperanto on poliittisesti puolueeton, eikä se sekaannu politiikkaan.

*Ketkä kannattavat EDE:a, ja ketkä eivät ?

*Miksi ette toimi muissa puolueissa ? Perustamalla uuden puolueen kilpailette muiden puolueiden kanssa.

*Emme ole tarpeeksi varakkaita järjestäytymään poliittiseksi puolueeksi.

*Mikä on teidän näkemyksenne Euroopan perustuslaista ?

*Poliittinen puolue tarvitsee kaikkia teemoja käsittelevän täydellisen ohjelman...

*Miksi sana "Esperanto" ? Onko puolue vain esperantisteille ?

*EDE toimii vain Ranskassa.

*Puolueen toiminta keskittyy Eurooppaan, vaikka esperanto on maailmanlaajuinen. Siitä saattaa olla haittaa esperannolle.


* Mikä tämä on ? En ole koskaan kuullut siitä.

- EDE on poliittinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 2003 ja jonka tavoite on tehdä Euroopan Unionista demokraattisempi mm. käyttämällä esperantoa.


* Mikä on tavoitteenne ?

Tavoite on, että eurovaaleissa EDE:lla on ehdokaslistat kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tämä osoittaa kansalaisille ja virastoille, että :

- Pystymme toimimaan yli rajojen ja olemme todella kansainvälinen puolue.(EDE ei ole tavallinen kansallinen puolue, joka eurovaalien alla muuntuu eurooppalaiseksi puolueeksi).

- Emme ole utopisteja, vaan ehdottamamme ratkaisut ovat konkreettisia ja toimivia.

- EU:n jäsenmaiden väliset rajat eivät estä meitä käymästä ajatustenvaihtoa ja keskustelua, ei vain kansallisista, vaan koko Eurooppaa käsittelevistä asioista (esim. yhdenmukaistaa äänestysmenettelytapa). Tavalliset puolueet ovat kansallisia puolueita, jotka vaalikampanjan aikana keskustelevat vain kansallisista ongelmista : Ranskalaiset äänenstävät ranskalaisten ongelmien pohjalta, puolalaiset äänestävät puolalaisten näkökulmasta, ruotsalaiset sitä, mikä on heille hyödyllistä, portugalilaiset tekevät kampanjaa portugalilaisista aiheista jne. Kansalaiset keskustelevat ja riitelevät kansallisissa puolueissaan kansallisista aiheista ... ja vain joskus lisäävät sanan "Eurooppa" luomaan eurooppalaisen vaikutelman vaaleihin, mutta aiheet ja perusteet pysyvät samoina niin kansallisissa vaaleissa kuin eurovaaleissakin.

- EDE ei ole sellainen : Se on yleiseurooppalainen puolue, kun ajatellaan eurooppalaisella asteikolla, joka ei esitä lupauksia ilman konkreettisia ideoita kehittää Eurooppaa tiellä kohti demokraattisempaa, oikeudenmukaisempaa ja rauhallisempaa.


* Esperanto on poliittisesti puolueeton, eikä se sekaannu politiikkaan.

- Politiikka on valtiollisten hallintojen tehtävä, eikö ? Ehdotus esperannosta on ollut jo pitkään poliittinen aihe, koska se tähtää parantaa kansalaisten elämää, etenkin heidän kansainvälisiä yhteyksiään.


* Ketkä kannattavat EDE:a, ja ketkä eivät ?

- Kokemus vuoden 2004 käydystä kampanjasta Ranskassa osoitti, että EDE puoluetta tuki ihmisiä kaikenlaisista yhdistyksistä ja organisaatioista. Osoittautui myös, että samoin uudet esperantistit kuin vanhat esperantistit tukivat sitä. Päinvastoin, myös monet yhdistykset, ryhmät ja esperantistit eivät tukeneet EDE:a ja sanoivat, että he eivät äänestä sitä. Toisaalta myös EDE:a äänesti ihmisiä joilla ei ollut mitään yhteyksiä esperantoon.


* Miksi ette toimi muissa puolueissa ? Perustamalla uuden puolueen kilpailette muiden puolueiden kanssa.

- EDE ei kilpaile, vaan se tekee ehdotuksia konkreettisista ideoista, joita muut puolueet eivät tee, tai jotka muut puolueet sysäävät syrjään.

- Yli sadan vuoden ajan politikot ovat luvanneet kaikissa puolueissa, mutta eivät ole toteuttaneet lupauksiaan. Jos he eivät tahdo edistää suunnitelmia kehittää demokratiaa, silloin EDE puhuu sen puolesta. EDE kannustaa muita puolueita keskustelemaan kielipolitiikasta. EDE kannustaa muita puolueita ilmoittamaan mielipiteensä kieliongelmaan, koska tämä aihe on aina työnnetty sivuun. Esimerkiksi ympäristönsuojelu : Ennen viime vuosikymmeniä (1970-luvulta alkaen) kukaan ei puhunut ympäristönsuojelusta, kunnes vihreät perustivat puolueen ja osallistuivat vaaleihin. Sillä tavoin kansalaiset kuulivat ympäristönsuojelusta ja tulivat tietoisiksi siitä teemasta. Tämä aiheutti sen, että suhteellisen monet ihmiset äänestivät heitä ja tämä kannusti myös "suuria puolueita" ottamaan ympäristönsuojelu teemat mukaan heidän vaaliohjelmiinsa. Tosin millä puolueella ei tänäpäivänä ole ympäristönsuojelua ohjelmassaan ? Esperanto ja muut EDE:n ehdotettamat ideat demokratian lisäämiseksi voivat seurata samaa tietä : milloin "suuret puolueet" tajuavat, että EDE:n ehdotukset miellyttävät äänestäjiä, he ottavat nämä ideat ohjelmiinsa. Kuitenkin tajutaan myös se, että teemojen omaksuminen "suurten puolueiden" ohjelmiin ei välttämättä johda tekoihin...


* Emme ole tarpeeksi varakkaita järjestäytymään poliittiseksi puolueeksi.

- Ei välttämättä. Kansalliset ehdot puolueen perustamiseksi ja osallistuminen vaaleihin ovat erilaiset eri maissa. Ranskassa riitti vuonna 2004 asettaa ehdokaslista, Saksassa täytyy kerätä 4000 kannattajakorttia, jne. Eräissä maissa ehdot on helppo toteuttaa, kun taas joissakin maissa ehdot ovat vaikeampi toteuttaa. Siksi täytyisi jokaisen maan mahdollisimman monta vuotta etukäteen, selvittää mitkä ovat vaatimukset osallistumiselle vaaleissa.


* Mikä on teidän näkemyksenne Euroopan perustuslaista ?

- EDE haluaa olla yleiseurooppalainen, mutta vuonna 2005, vain yksivuotisen olemassaolon vuoksi, puolueella oli jäseniä (lähes) vain Ranskassa ja Saksassa. Tämän vuoksi EDE päätti pysyä puolueettomana koskien perustuslakisopimusta. Se huomauttaa kuitenkin kansalaisille, että perustuslakisopimus ei esitä lainkaan ratkaisua kieliongelmaan, ei edes kertaakaan mainitse tätä ongelmaa.


* Poliittinen puolue tarvitsee kaikkia teemoja käsittelevän täydellisen
ohjelman
(Terveys, koulutus, maahanmuutto jne.) Te esitätte vain esperantoa.

- EDE:ssa ihmisillä on hyvin erilaisia poliittisia mielipiteitä (oikeistolaiset, vasemmistolaiset, jne.).

Heidän yhteinen tavoitteensa on esperanton kieli. (Onko mahdollista asettaa ohjelma, joka tyydyttää kaikkia osaisia ?)

- Muista teemoista puhuvat muut puolueet : jos EDE:lla ei ole niihin mitään kiinnostavaa lisättävää, se ei myöskään anna tyhjiä lupauksia. Päinvastoin muut puolueet vaikenevat kieliongelman edessä (tai vain toistavat jo useasti sanottuja tuloksettomia lupauksia). EDE haluaa olemassaolollaan kannustaa muita puolueita aloittamaan keskustelun kielipolitiikasta ja tuomaan kantansa esille kieliongelmasta.

- EDE on uudentyyppinen puolue, joka ei anna tuulestatemmattuja lupauksia vaan tekee todellisia konkreettisia ehdotuksia. Jotkut ongelmat lienevät niin vaikeilta, ettei EDE löydä tyydyttäviä vastauksia ; tällaisissa tapauksissa mielestämme on parempi olla ehdottamatta mitään kuin antaa turhia lupauksia. Tietysti pitää EDE:n osoittaa kiinnostusta kaikkia varteenotettavia ehdotuksia kohtaan.


* Miksi sana "Esperanto" ? Onko puolue vain esperantisteille ?

Onko puolue perustettu vain esperantisteja varten, edustatteko vain esperantoa ?

- Esperanto on asia, joka yhdistää kaikkia EDE-puolueita. Yhteinen kielemme esperanto mahdollistaa sen, että meidän on paljon helpompi kommunikoida ja vaihtaa ideoita kehittyvästä EU:sta. Mielestämme on ilmiselvää, että demokratia ei toimi EU:ssa hyvin. Esperanto on tärkeä konkreettinen ja tehokas keino edistää sitä, että jokaisella EU:n kansalaisella on mahdollisuus samalla tasolla ilmaista itseään : Tällä hetkellä vain joillakin on etuoikeus itsensä ilmaisuun, koska he voivat käyttään äidinkieltään. Toisen luokan kansalaisiksi EU:n sisällä jäävät ne, joilla tätä mahdollisuutta ei ole. Jos esperanto olisi yhteinen kielemme, Euroopan kansalaiset voisivat tuntea itsensä enemmän saman maan jäseniksi.


* EDE toimii vain Ranskassa.

- Ei. Se toki on perustettu Ranskassa, mutta EDE on ja tulee olemaan yhtenäiseruooppalainen puolue, missä kaikki kansalliset osastot ovat tasa-arvoisia.


* Puolueen toiminta keskittyy Eurooppaan, vaikka esperanto on maailmanlaajuinen. Siitä saattaa olla haittaa esperannolle.

- Tämä on vasta ensimmäinen askel. Jos saavutamme esperannolle EU:ssa enemmän tunnustusta, se kannustaa myös muita tekemään samoin.

*Mikä tämä on ? En ole koskaan kuullut siitä.

*Mikä on tavoitteenne ?

*Esperanto on poliittisesti puolueeton, eikä se sekaannu politiikkaan.

*Ketkä kannattavat EDE:a, ja ketkä eivät ?

*Miksi ette toimi muissa puolueissa ? Perustamalla uuden puolueen kilpailette muiden puolueiden kanssa.

*Emme ole tarpeeksi varakkaita järjestäytymään poliittiseksi puolueeksi.

*Mikä on teidän näkemyksenne Euroopan perustuslaista ?

*Poliittinen puolue tarvitsee kaikkia teemoja käsittelevän täydellisen ohjelman...

*Miksi sana "Esperanto" ? Onko puolue vain esperantisteille ?

*EDE toimii vain Ranskassa.

*Puolueen toiminta keskittyy Eurooppaan, vaikka esperanto on maailmanlaajuinen. Siitä saattaa olla haittaa esperannolle.


* Mikä tämä on ? En ole koskaan kuullut siitä.

- EDE on poliittinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 2003 ja jonka tavoite on tehdä Euroopan Unionista demokraattisempi mm. käyttämällä esperantoa.


* Mikä on tavoitteenne ?

Tavoite on, että eurovaaleissa EDE:lla on ehdokaslistat kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tämä osoittaa kansalaisille ja virastoille, että :

- Pystymme toimimaan yli rajojen ja olemme todella kansainvälinen puolue.(EDE ei ole tavallinen kansallinen puolue, joka eurovaalien alla muuntuu eurooppalaiseksi puolueeksi).

- Emme ole utopisteja, vaan ehdottamamme ratkaisut ovat konkreettisia ja toimivia.

- EU:n jäsenmaiden väliset rajat eivät estä meitä käymästä ajatustenvaihtoa ja keskustelua, ei vain kansallisista, vaan koko Eurooppaa käsittelevistä asioista (esim. yhdenmukaistaa äänestysmenettelytapa). Tavalliset puolueet ovat kansallisia puolueita, jotka vaalikampanjan aikana keskustelevat vain kansallisista ongelmista : Ranskalaiset äänenstävät ranskalaisten ongelmien pohjalta, puolalaiset äänestävät puolalaisten näkökulmasta, ruotsalaiset sitä, mikä on heille hyödyllistä, portugalilaiset tekevät kampanjaa portugalilaisista aiheista jne. Kansalaiset keskustelevat ja riitelevät kansallisissa puolueissaan kansallisista aiheista ... ja vain joskus lisäävät sanan "Eurooppa" luomaan eurooppalaisen vaikutelman vaaleihin, mutta aiheet ja perusteet pysyvät samoina niin kansallisissa vaaleissa kuin eurovaaleissakin.

- EDE ei ole sellainen : Se on yleiseurooppalainen puolue, kun ajatellaan eurooppalaisella asteikolla, joka ei esitä lupauksia ilman konkreettisia ideoita kehittää Eurooppaa tiellä kohti demokraattisempaa, oikeudenmukaisempaa ja rauhallisempaa.


* Esperanto on poliittisesti puolueeton, eikä se sekaannu politiikkaan.

- Politiikka on valtiollisten hallintojen tehtävä, eikö ? Ehdotus esperannosta on ollut jo pitkään poliittinen aihe, koska se tähtää parantaa kansalaisten elämää, etenkin heidän kansainvälisiä yhteyksiään.


* Ketkä kannattavat EDE:a, ja ketkä eivät ?

- Kokemus vuoden 2004 käydystä kampanjasta Ranskassa osoitti, että EDE puoluetta tuki ihmisiä kaikenlaisista yhdistyksistä ja organisaatioista. Osoittautui myös, että samoin uudet esperantistit kuin vanhat esperantistit tukivat sitä. Päinvastoin, myös monet yhdistykset, ryhmät ja esperantistit eivät tukeneet EDE:a ja sanoivat, että he eivät äänestä sitä. Toisaalta myös EDE:a äänesti ihmisiä joilla ei ollut mitään yhteyksiä esperantoon.


* Miksi ette toimi muissa puolueissa ? Perustamalla uuden puolueen kilpailette muiden puolueiden kanssa.

- EDE ei kilpaile, vaan se tekee ehdotuksia konkreettisista ideoista, joita muut puolueet eivät tee, tai jotka muut puolueet sysäävät syrjään.

- Yli sadan vuoden ajan politikot ovat luvanneet kaikissa puolueissa, mutta eivät ole toteuttaneet lupauksiaan. Jos he eivät tahdo edistää suunnitelmia kehittää demokratiaa, silloin EDE puhuu sen puolesta. EDE kannustaa muita puolueita keskustelemaan kielipolitiikasta. EDE kannustaa muita puolueita ilmoittamaan mielipiteensä kieliongelmaan, koska tämä aihe on aina työnnetty sivuun. Esimerkiksi ympäristönsuojelu : Ennen viime vuosikymmeniä (1970-luvulta alkaen) kukaan ei puhunut ympäristönsuojelusta, kunnes vihreät perustivat puolueen ja osallistuivat vaaleihin. Sillä tavoin kansalaiset kuulivat ympäristönsuojelusta ja tulivat tietoisiksi siitä teemasta. Tämä aiheutti sen, että suhteellisen monet ihmiset äänestivät heitä ja tämä kannusti myös "suuria puolueita" ottamaan ympäristönsuojelu teemat mukaan heidän vaaliohjelmiinsa. Tosin millä puolueella ei tänäpäivänä ole ympäristönsuojelua ohjelmassaan ? Esperanto ja muut EDE:n ehdotettamat ideat demokratian lisäämiseksi voivat seurata samaa tietä : milloin "suuret puolueet" tajuavat, että EDE:n ehdotukset miellyttävät äänestäjiä, he ottavat nämä ideat ohjelmiinsa. Kuitenkin tajutaan myös se, että teemojen omaksuminen "suurten puolueiden" ohjelmiin ei välttämättä johda tekoihin...


* Emme ole tarpeeksi varakkaita järjestäytymään poliittiseksi puolueeksi.

- Ei välttämättä. Kansalliset ehdot puolueen perustamiseksi ja osallistuminen vaaleihin ovat erilaiset eri maissa. Ranskassa riitti vuonna 2004 asettaa ehdokaslista, Saksassa täytyy kerätä 4000 kannattajakorttia, jne. Eräissä maissa ehdot on helppo toteuttaa, kun taas joissakin maissa ehdot ovat vaikeampi toteuttaa. Siksi täytyisi jokaisen maan mahdollisimman monta vuotta etukäteen, selvittää mitkä ovat vaatimukset osallistumiselle vaaleissa.


* Mikä on teidän näkemyksenne Euroopan perustuslaista ?

- EDE haluaa olla yleiseurooppalainen, mutta vuonna 2005, vain yksivuotisen olemassaolon vuoksi, puolueella oli jäseniä (lähes) vain Ranskassa ja Saksassa. Tämän vuoksi EDE päätti pysyä puolueettomana koskien perustuslakisopimusta. Se huomauttaa kuitenkin kansalaisille, että perustuslakisopimus ei esitä lainkaan ratkaisua kieliongelmaan, ei edes kertaakaan mainitse tätä ongelmaa.


* Poliittinen puolue tarvitsee kaikkia teemoja käsittelevän täydellisen
ohjelman
(Terveys, koulutus, maahanmuutto jne.) Te esitätte vain esperantoa.

- EDE:ssa ihmisillä on hyvin erilaisia poliittisia mielipiteitä (oikeistolaiset, vasemmistolaiset, jne.).

Heidän yhteinen tavoitteensa on esperanton kieli. (Onko mahdollista asettaa ohjelma, joka tyydyttää kaikkia osaisia ?)

- Muista teemoista puhuvat muut puolueet : jos EDE:lla ei ole niihin mitään kiinnostavaa lisättävää, se ei myöskään anna tyhjiä lupauksia. Päinvastoin muut puolueet vaikenevat kieliongelman edessä (tai vain toistavat jo useasti sanottuja tuloksettomia lupauksia). EDE haluaa olemassaolollaan kannustaa muita puolueita aloittamaan keskustelun kielipolitiikasta ja tuomaan kantansa esille kieliongelmasta.

- EDE on uudentyyppinen puolue, joka ei anna tuulestatemmattuja lupauksia vaan tekee todellisia konkreettisia ehdotuksia. Jotkut ongelmat lienevät niin vaikeilta, ettei EDE löydä tyydyttäviä vastauksia ; tällaisissa tapauksissa mielestämme on parempi olla ehdottamatta mitään kuin antaa turhia lupauksia. Tietysti pitää EDE:n osoittaa kiinnostusta kaikkia varteenotettavia ehdotuksia kohtaan.


* Miksi sana "Esperanto" ? Onko puolue vain esperantisteille ?

Onko puolue perustettu vain esperantisteja varten, edustatteko vain esperantoa ?

- Esperanto on asia, joka yhdistää kaikkia EDE-puolueita. Yhteinen kielemme esperanto mahdollistaa sen, että meidän on paljon helpompi kommunikoida ja vaihtaa ideoita kehittyvästä EU:sta. Mielestämme on ilmiselvää, että demokratia ei toimi EU:ssa hyvin. Esperanto on tärkeä konkreettinen ja tehokas keino edistää sitä, että jokaisella EU:n kansalaisella on mahdollisuus samalla tasolla ilmaista itseään : Tällä hetkellä vain joillakin on etuoikeus itsensä ilmaisuun, koska he voivat käyttään äidinkieltään. Toisen luokan kansalaisiksi EU:n sisällä jäävät ne, joilla tätä mahdollisuutta ei ole. Jos esperanto olisi yhteinen kielemme, Euroopan kansalaiset voisivat tuntea itsensä enemmän saman maan jäseniksi.


* EDE toimii vain Ranskassa.

- Ei. Se toki on perustettu Ranskassa, mutta EDE on ja tulee olemaan yhtenäiseruooppalainen puolue, missä kaikki kansalliset osastot ovat tasa-arvoisia.


* Puolueen toiminta keskittyy Eurooppaan, vaikka esperanto on maailmanlaajuinen. Siitä saattaa olla haittaa esperannolle.

- Tämä on vasta ensimmäinen askel. Jos saavutamme esperannolle EU:ssa enemmän tunnustusta, se kannustaa myös muita tekemään samoin.filmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents