[[informo]]
 

Informo
- El Reta Vortaro : Informi signifas: „doni al iu, kiu nenion petas aŭ nenion precize atendas, sciigon pri novaĵo, okazaĵo ktp“. Oni indikigas al si ion, pri kies ekzisto oni estas certa, sed kion oni ne povas per si mem trovi.
- Ĉiu ero de tiu difino estas aparte pripensenda. Oni donas….. kiu estas oni.. fakte en moderna epoko, la juraj kaj fizikaj personoj kiuj donas informon estas fakte ne hazardaj. Tiuj kiuj donas informoj, faras tion kadre de prespermeso, dungitiĝô ĉe pres agentejo kiu reprezentas ĉu ŝtata povo, ĉu financa posedo de grupo pli aû malpli fermita grupo de investistoj.
- Unu el la plej ofte diskutitaj demandoj pri informoj, informiloj estas: Ĉu la informoj estas “sendependaj”?. Kompreneble tiu demando ne estas rekte klara, ĉar iu informdonanto povas tute honeste, doni falsajn informojn, ekzemple se ŝlia starpunkto, vidopozicio ebligas nur partan eĉ trompigan vidon de la celita fakto aǔ evento. Pli ĝenerale tamen tiu kritika antaǔdemando fontas el oftegaj kazoj, kie la informo donanto celas trompi, erarigi la informitulon por sugesti aǔ agigi ŝlin laǔ profito de la informodonanto.

- En la moderna epoko, la plejmulto de la ekonomiaj kaj personaj faroj estas plu aǔ rekte sekvon de iuj informoj. Do estas kompreneble, ke la informado iĝis estas la plej grava “industrio” en la mondo. En tiu kampo, troviĝas kmpo por pricelantaj kaŝoj, \mensogoj, malaperigo de sciantoj, atestantoj, dokumentoj, falsigoj de bildoj, fotoj, sonoj ktp\ - Do en moderna epoko, lernado pri informado ( kaj misinformado kiuj estas ofte lerte miksitaj) devus esti universal fako de ĉiuj lernovojoj, lernejoj, universitatoj ktp. Male informo estas por la plejmulto de la homaro prezentitas kvazaǔ interkonsenta vero, scienca kono ktp.\ - Civitanoj, kiuj deziras bone informi aliajn civitanojn kaj mem bone informiĝi, devas reteni siajn fidojn kaj ĝisfunde esplori kongruojn aǔ malkongruojn de faktoj kiel eble plej rekte observeblaj.\ - Pri postulo de libero por ĵurnalistoj kaj informmedioj estas ankaǔ ofta konfuzo. Se la fakto ke kontraǔdiro kaj libera esprimo de vidpunkto estas ja ĉefa progreso, ili ne sufiĉas por garantii, ke ĝusta, honesta informo stariĝu. Precize pri ĵurnalistoj, kies enketoj povas kontribui al informo, ilia sendependeco de iu ajn premo nepras sed estas tre malfacile tute certigita. Tial al atentega kontrolo de tiu sendependeco devus esti enkondukita en la konstituciaj povoj de demokratio. Se estas konsentita tiu nova povo de demokratio, sekvas ke sedependeco de informedio estas atingebla per la sumo de la sendependecoj de ĉiu ĵurnalisto. Tamen estus direble, ke por garantii la kvaliton de informon, la inform-medioj ne povas disponi tutan liberon sed devas submetiĝi al kriterioj de kvalito rilate konstruo de informo, kiuj estos iel kontrolitaj far demokratia procedo.

 
informo.txt · Lastaj ŝanĝoj: 2013/08/08 21:03 de clopeau
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki