[[libero]]
 

libero libereco

+ Reta Vortaro: la bienhavanto … promesis doni al li plenan liberon kaj dudek orajn monerojn . libereco Stato de iu aŭ io, kiu estas libera: provi reakiri sian liberecon; la politika, komerca, gazetara libereco; mi salutas vin, lando de la libereco; batali por la libereco de la homaj rajtoj; lasi al ĉiu homo plenan liberecon havi tian internan kredon, kiu ŝajnas al li plej bona; preni al si la liberecon …; pli bona pano sen butero ol kuko sen libero.

+ libero estas eblo elekti por si mem pri …… multnombra, ne preciza listo de aĵoj. ezemple libero de movo, de opinio. Ofte libero estas kondiĉe akirita, kiel ekzemple pri movo per stirado de aǔtomobilo, libero fumi sed en precizaj lokoj. Ankaû oni povas distingi liberoj, kiuj estas eblaj en intima, privata loko kaj aliaj liberoj kiuj estas eblaj ĉie ekzemple elekti vestaĵaron. Aliaj liberoj estas malpermesataj en iuj socioj, ejoj, kondiĉe de seksoj, socia rango ktp

+ Fakte la precizaj difinoj de liberoj kaj ties efektivaj uzoj estas ampleksa politika kampo por konstatoj, debatoj, postuloj ktp;

+ Ankaǔ pristudinda estas la ligo inter permesita libero kaj realigo de ĝi en “vera vivo”. Ekz se la libero elekti metion estas ofte citita, reale tiu elekto estas limigita per sociklasa, konkursa barilo, malmulto de postenoj, maleblo akiri per tiu metio vivrimedoj, maleblo frekventi kompetenta lernejo pri la dezirata metio pro kosto, malproksimo, lingvo ktp. n

 
libero.txt · Lastaj ŝanĝoj: 2013/08/09 06:36 de clopeau
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki