[[povo]]
 

POVO

laǔ REVO 1.

  Kapablo fari ion: ne lasu al iu la povon malutili. 

2.

  Aŭtoritato, supera estreco: havi povon super iu. 

+ en politika kampo pri demokratio, la POVO estas historie (Montesquieu ?) kunesto de povoj specifaj pri leĝoj, pri agoj ( diverskampaj ekonomio, armea, eduka, sana ktp), pri juĝo. En epoko de XX-a jarcento eblas konsideri aliajn novajn povojn kiel ekzemple: financo povo, informo povo, ekonomio povo, ekologio povo ktp.
+ priskibo de funkciado de demokratio devas ankaǔ zorgi pri la efika kontrolo de ĉiuj povoj far la popolo . Fakte en moderna epoko la rilatoj inter la diversaj povoj komplikiĝas, kaj misfunkciado (vola aǔ ne vola) fontas el malklaraj difinoj kaj sekve kontrolo de apartaj povoj. Ekzemple privatigo de povo pri produktado kaj disdono de energio malhavigas povon pri ekologio al la “cetera” demokratio. Analizo de la multego de “priaj” povoj kaj iliaj inter-rilatoj starigas multajn demandojn por konkludi ĉu jes aǚ ne, la aranĝoj de la povoj ebligas funkciadon de demokratio.
+ En demokratio decidopovo venas de popolo kaj kontrolatas far popolo. Pro tio, krom taǚga dispartigo de la povoj kaj unuarange ĝiaj aspektoj ĉu privata ĉu publika, nepras koni la precizajn inter-riralatojn kaj kontrolojn de ĉiu povo far popolo.

 
povo.txt · Lastaj ŝanĝoj: 2013/08/09 13:24 de clopeau · Ĉimomente estas blokita: wilfredokort268
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki