Hejmpaĝo > Nos actions 2022 > 2015 - 2019 > Membrokunveno de la Federacio EDE [2018-03-11]

Membrokunveno de la Federacio EDE [2018-03-11]

dimanĉo 11a marto 2018

Membrokunveno de la Federacio Eŭropo-Demokratio-Esperanto la 11-an de marto 2018, je la 16a horo, per telefona konferenco

Ĉeestas 11 membroj : Bert Schumann, Konrad Gramelspacher, Edward Kozyra, Steffen Eitner, Marcelle Provost, Robert Leleu, Georg Hennemann, Pierre Dieumegard, Eugen Macko, Andrea Ruzicska kaj Balázs Wacha.

La antaŭa Administra Konsilio konsistis ekde 2012 el sekvaj personoj :

 • Bert SCHUMANN (FR) : prezidanto, internaciiĝo kaj retejo
 • Stanislav RYNDUCH (PL) : sekretario, pola sekcio
 • Bruno SCHMITT (FR) : kasisto
 • Eŭgen MACKO (DE) : vic-prezidanto, Germanujo kaj orientaj landoj
 • Antonio WALASZEK (PL), vic-sekretario
 • Didier JANOT (FR), vic-sekretario, rilato kun la landaj sekcioj
 • Guillem GÓMEZ BLANCH (CAT), vic-sekretario, politika konsilisto
 • Andrea RUZICSKA (HU)
 • Balázs WACHA (HU)
 • Edward KOZYRA (PL)
 • Elisabeth BARBAY (FR)
 • Konrad GRAMELSPACHER (DE)
 • Renato CORSETTI (IT), redaktanto de la politika programo
 • Thierry SALOMON (HU)

Agadraporto

 • Okazigo dum UK de kunvenoj kaj partopreno en Movada Foiro en 2012, 2013, 2015, 2016 (Bert)
 • Okazigo de Politikaj Renkontiĝoj en Alsóörs (HU) en 2013, 2014, 2015, 2016 (Eugen)
 • Okazigo de Somera Universatito en Greziljono (FR) en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (Bert)
 • Okazigo de kunvenoj en landaj kongresoj kaj jarfinaj renkontoj en diversaj jaroj, inter alie :
  • Partopreno kaj prezento de EDE-eu kaj EDE-de dum germana esperanto kongreso 2014, 2015, 2016 kaj 2017 kun ekskurso al Fessenheim (Konrad, Pierre)
  • Partopreno de bulgara EDE, en AEPA-2013 kaj en Internacia Festivalo 2014 (Bojidar LEONOV✝)
 • Informtablo pri Esperanto kaj EDE en Budapeŝto, ĉ. 27-foje inter 2012 kaj 2016 (Eugen)
 • Informado en kluboj en la hungaraj urboj Győr, Vesprém kaj Nyíregyháza en 2016 kaj 2017 (Andrea)
 • Aldono de Esperanto al la Pola Listo de Nemateria Kultura Heredaĵo en 2013 (pola sekcio)
 • Partopreno en partnera projekto laŭ la Grundtvig-skemo kun 6 E-asocioj enter 2003 kaj 2015 (Bert).
 • Aktualigo de la retejo e-d-e.org | e-d-e.eu, precipe de ĝia ĉefa paĝo en 20 lingvoj (Bert)
 • Enretigo kaj dissendo de 16 francaj gazetaraj komunikoj en la retejon (Bert)
 • Enretigo de detaloj pri la partopreno en la EU-balotoj 2014 (Bert)
 • Kreado de nova blogo en Esperanto je adreso e-d-e.org/europoblogo (Pierre)

Financa raporto (ekstrakto)

 • Aktualigo en reta tabelo de la kontoj (ĝirkonto, ŝparkonto, UEA-konto)
 • La enspezoj estis membrokotizoj kaj kotizo de la landa sekcio al la Federacio (2012)
 • La elspezoj estis bankkotizoj, jarkotizoj kiel fakasocio de UEA kaj lu-pago por UK-salonoj.
 • Okazis enspezoj kaj elspezoj kadre de la Grundtvig-projekto.

Ĉiu landa sekcio komisiis po 3 delegitojn al la Administra Konsilio.

 • Franca sekcio : Bert SCHUMANN, Pierre DIEUMEGARD, Robert LELEU
 • Germana sekcio : Konrad GRAMELSPACHER, Steffen EITNER, Georg HENNEMANN
 • Hungaro sekcio : Anna BESENYEI, Balázs ’Blazio’ WACHA, Andrea RUZICSKA
 • Pola sekcio : Edward KOZYRA, Mariusz BORYSIEWICZ, Maria KOZŁOWSKA

Per reta baloto de 31 voĉdonintoj en balotilo.org aldoniĝas 5 (el 6 eblaj) pliaj membroj al la Administra Konsilio. Balotis 18 el 31 francoj, 3 el 13 germanoj, 2 el 3 hungaroj, 2 el 9 poloj. Ĉiuj 5 kandidatoj elektiĝis laŭ la sekva ordo :

 • Renato CORSETTI (IT/GB)
 • Eugen MACKO (DE/HU)
 • Johann PACHTER (DE)
 • Henryk WOWER (PL)
 • Didier JANOT (FR)

La nova Administra Konsilio konsistas el la 17 sekvaj personoj :

 • Bert SCHUMANN (FR) : prezidanto, internaciiĝo kaj retejo
 • Robert LELEU (FR) : kasisto, teĥnika helpo
 • Pierre DIEUMEGARD (FR) : sekretario, franca sekcio
 • Andrea RUZICSKA (HU) : vicprezidantino, hungara sekcio
 • Edward KOZYRA (PL) : vicprezidanto, pola sekcio
 • Konrad GRAMELSPACHER (DE) : vicprezidanto, germana sekcio, diskutrondo
 • Eugen MACKO (DE/HU) : vicprezidanto, orienteŭropaj landoj
 • Henryk WOWER (PL) : vicsekretario
 • Anna BESENYEI (HU) : junulaj movadoj
 • Balázs ’Blazio’ WACHA (HU)
 • Didier JANOT (FR) : rilato kun la landaj sekcioj
 • Georg HENNEMANN (DE) : komunikado en telegramo.org
 • Johann PACHTER (DE)
 • Maria KOZŁOWSKA (PL)
 • Mariusz BORYSIEWICZ (PL)
 • Renato CORSETTI (IT/GB) : redaktanto de la politika programo
 • Steffen EITNER (DE) : retejestro

Estontaj laboroj

 • Okazigo de kunvenoj en 3-landa kongreso Zweibrücken 2018-majo-18/21
 • Partopreno en UK 2018 per 3 mendotaj kunvenoj :
  • "Ŝanco por Esperanto en EU", prelegas Eŭgen Macko 20 minutojn, poste diskuto
  • "Politikaj esploroj de Eŭrobarometro", prelegas Pierre Dieumegard 20 minutojn, poste diskuto
  • "Kion faru la politika movado Eŭropo-Demokratio-Esperanto ?", prezento de EDE kaj laborkunveno por prepari la venontan eŭropan baloton.
  • Partopreno en Movada Foiro sabate vespere
  • Disponigo en la kongresa sako de informilo de EDE (Pierre)
 • [Aktualigo-*rub3] de la federacia programo (Konrad, monata kunveno)
 • La germana sekcio preparas kolektadon de 4000 subtensubskriboj por la baloto en 2019.
 • Modifoj en la statuto (Konrad)

Fino je la 18h35. Bert Schumann protokolis kaj poste aktualigis la paĝon de la Federacio.

Membrokunveno de la Federacio Eŭropo-Demokratio-Esperanto la 11-an de marto 2018, je la 16a horo, per telefona konferenco

Ĉeestas 11 membroj : Bert Schumann, Konrad Gramelspacher, Edward Kozyra, Steffen Eitner, Marcelle Provost, Robert Leleu, Georg Hennemann, Pierre Dieumegard, Eugen Macko, Andrea Ruzicska kaj Balázs Wacha.

La antaŭa Administra Konsilio konsistis ekde 2012 el sekvaj personoj :

 • Bert SCHUMANN (FR) : prezidanto, internaciiĝo kaj retejo
 • Stanislav RYNDUCH (PL) : sekretario, pola sekcio
 • Bruno SCHMITT (FR) : kasisto
 • Eŭgen MACKO (DE) : vic-prezidanto, Germanujo kaj orientaj landoj
 • Antonio WALASZEK (PL), vic-sekretario
 • Didier JANOT (FR), vic-sekretario, rilato kun la landaj sekcioj
 • Guillem GÓMEZ BLANCH (CAT), vic-sekretario, politika konsilisto
 • Andrea RUZICSKA (HU)
 • Balázs WACHA (HU)
 • Edward KOZYRA (PL)
 • Elisabeth BARBAY (FR)
 • Konrad GRAMELSPACHER (DE)
 • Renato CORSETTI (IT), redaktanto de la politika programo
 • Thierry SALOMON (HU)

Agadraporto

 • Okazigo dum UK de kunvenoj kaj partopreno en Movada Foiro en 2012, 2013, 2015, 2016 (Bert)
 • Okazigo de Politikaj Renkontiĝoj en Alsóörs (HU) en 2013, 2014, 2015, 2016 (Eugen)
 • Okazigo de Somera Universatito en Greziljono (FR) en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (Bert)
 • Okazigo de kunvenoj en landaj kongresoj kaj jarfinaj renkontoj en diversaj jaroj, inter alie :
  • Partopreno kaj prezento de EDE-eu kaj EDE-de dum germana esperanto kongreso 2014, 2015, 2016 kaj 2017 kun ekskurso al Fessenheim (Konrad, Pierre)
  • Partopreno de bulgara EDE, en AEPA-2013 kaj en Internacia Festivalo 2014 (Bojidar LEONOV✝)
 • Informtablo pri Esperanto kaj EDE en Budapeŝto, ĉ. 27-foje inter 2012 kaj 2016 (Eugen)
 • Informado en kluboj en la hungaraj urboj Győr, Vesprém kaj Nyíregyháza en 2016 kaj 2017 (Andrea)
 • Aldono de Esperanto al la Pola Listo de Nemateria Kultura Heredaĵo en 2013 (pola sekcio)
 • Partopreno en partnera projekto laŭ la Grundtvig-skemo kun 6 E-asocioj enter 2003 kaj 2015 (Bert).
 • Aktualigo de la retejo e-d-e.org | e-d-e.eu, precipe de ĝia ĉefa paĝo en 20 lingvoj (Bert)
 • Enretigo kaj dissendo de 16 francaj gazetaraj komunikoj en la retejon (Bert)
 • Enretigo de detaloj pri la partopreno en la EU-balotoj 2014 (Bert)
 • Kreado de nova blogo en Esperanto je adreso e-d-e.org/europoblogo (Pierre)

Financa raporto (ekstrakto)

 • Aktualigo en reta tabelo de la kontoj (ĝirkonto, ŝparkonto, UEA-konto)
 • La enspezoj estis membrokotizoj kaj kotizo de la landa sekcio al la Federacio (2012)
 • La elspezoj estis bankkotizoj, jarkotizoj kiel fakasocio de UEA kaj lu-pago por UK-salonoj.
 • Okazis enspezoj kaj elspezoj kadre de la Grundtvig-projekto.

Ĉiu landa sekcio komisiis po 3 delegitojn al la Administra Konsilio.

 • Franca sekcio : Bert SCHUMANN, Pierre DIEUMEGARD, Robert LELEU
 • Germana sekcio : Konrad GRAMELSPACHER, Steffen EITNER, Georg HENNEMANN
 • Hungaro sekcio : Anna BESENYEI, Balázs ’Blazio’ WACHA, Andrea RUZICSKA
 • Pola sekcio : Edward KOZYRA, Mariusz BORYSIEWICZ, Maria KOZŁOWSKA

Per reta baloto de 31 voĉdonintoj en balotilo.org aldoniĝas 5 (el 6 eblaj) pliaj membroj al la Administra Konsilio. Balotis 18 el 31 francoj, 3 el 13 germanoj, 2 el 3 hungaroj, 2 el 9 poloj. Ĉiuj 5 kandidatoj elektiĝis laŭ la sekva ordo :

 • Renato CORSETTI (IT/GB)
 • Eugen MACKO (DE/HU)
 • Johann PACHTER (DE)
 • Henryk WOWER (PL)
 • Didier JANOT (FR)

La nova Administra Konsilio konsistas el la 17 sekvaj personoj :

 • Bert SCHUMANN (FR) : prezidanto, internaciiĝo kaj retejo
 • Robert LELEU (FR) : kasisto, teĥnika helpo
 • Pierre DIEUMEGARD (FR) : sekretario, franca sekcio
 • Andrea RUZICSKA (HU) : vicprezidantino, hungara sekcio
 • Edward KOZYRA (PL) : vicprezidanto, pola sekcio
 • Konrad GRAMELSPACHER (DE) : vicprezidanto, germana sekcio, diskutrondo
 • Eugen MACKO (DE/HU) : vicprezidanto, orienteŭropaj landoj
 • Henryk WOWER (PL) : vicsekretario
 • Anna BESENYEI (HU) : junulaj movadoj
 • Balázs ’Blazio’ WACHA (HU)
 • Didier JANOT (FR) : rilato kun la landaj sekcioj
 • Georg HENNEMANN (DE) : komunikado en telegramo.org
 • Johann PACHTER (DE)
 • Maria KOZŁOWSKA (PL)
 • Mariusz BORYSIEWICZ (PL)
 • Renato CORSETTI (IT/GB) : redaktanto de la politika programo
 • Steffen EITNER (DE) : retejestro

Estontaj laboroj

 • Okazigo de kunvenoj en 3-landa kongreso Zweibrücken 2018-majo-18/21
 • Partopreno en UK 2018 per 3 mendotaj kunvenoj :
  • "Ŝanco por Esperanto en EU", prelegas Eŭgen Macko 20 minutojn, poste diskuto
  • "Politikaj esploroj de Eŭrobarometro", prelegas Pierre Dieumegard 20 minutojn, poste diskuto
  • "Kion faru la politika movado Eŭropo-Demokratio-Esperanto ?", prezento de EDE kaj laborkunveno por prepari la venontan eŭropan baloton.
  • Partopreno en Movada Foiro sabate vespere
  • Disponigo en la kongresa sako de informilo de EDE (Pierre)
 • [Aktualigo-*rub3] de la federacia programo (Konrad, monata kunveno)
 • La germana sekcio preparas kolektadon de 4000 subtensubskriboj por la baloto en 2019.
 • Modifoj en la statuto (Konrad)

Fino je la 18h35. Bert Schumann protokolis kaj poste aktualigis la paĝon de la Federacio.filmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents