Hejmpaĝo > EDE ? > Återkommande frågor

Återkommande frågor

vendredo 4a januaro 2008

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : bg ca cs da de el en eo es fi fr hr hu it lt nl pl pt sk sv uk

* Vad är det ? Jag har aldrig hört talas om det.

* Vilket är ert mål ?

* Esperanto är opolitisk. Blanda inte Esperanto med politik.

* Vilka organisationer stödjer er, vilka inte ?

* Varför inte vara medlem i ett annat parti ? Om ni bildar ett nytt parti konkurrerar ni med andra partier.

* Vi är inte tillräckligt rika för att bilda och organisera ett politiskt parti.

* Era synpunkter angående traktat om den Europeiska konstitutionen.

* Ett politiskt parti skall ha ett komplett program med förslag angående olika områden.

* Varför ordet ”Esperanto” ? Är det ett parti som är bara för esperantister ?

* EDE är en fransk angelägenhet

* Det gäller Europeiska angelläggenheter medan Esperanto är världsomfattande. Det riskerar en negativ påverkan på Esperanto.


* Vad är det ? Jag har aldrig hört talas om det.

- EDE är en politisk organisation som föddes år 2003 med mål : demokratisering av den Europeiska Unionen genom bl.a. användning av Esperanto.


* Vilket är ert mål ?

Målet för det Europeiska valet är att EDE skall presentera kandidater i alla EU-länder. Detta skulle visa för både medborgare och alla instanser att :

- vi kan organisera oss över gränserna och bilda ett internationellt parti. (EDE är inte ett vanligt nationellt parti, som inför Europa valet förändras till ett europeiskt parti).

- vi är inte utopister, vi föreslår en konkret lösning och inte löften.

- tack vare vårt gränsöverskridande kan vi väcka både samtal och diskussioner bland alla medborgare, inte bara om de nationella men även de europiska teman (t.ex. Förslag för standardisering av valprocedurer). Vanliga partier är nationella, som under europeiska valkampanjer diskuterar nationella problem : fransmän röstar om franska problem, polacker röster enligt polska synvinklar, svenskar röstar fördelaktigt för Sverige, Portugiser har kampanjen angående portugisiska problem, o.s.v. Invånare genom sina nationella partier, diskuterar och disputerar om nationella problem… och bara ibland tillägger ordet ”Europa” för att göra teman mera europeiskt : Men både tema och argument är samma, oberoende om det handlar om nationella val eller om Europa Union.

EDE är inte sådan : det är ett Europeiskt parti, som tänker i en europeisk skala, som inte föreslår löften utan konkreta idéer för att utveckla Europa på vägen till mer demokrati, rättvisa och fred...


* Esperanto är opolitisk. Blanda inte Esperanto med politik.

- Politik är administration av statliga angelägenheter, eller hur ? Alltså, det esperantiska förslaget är redan en politisk fråga, eftersom det har för mål att förbättra livet för invånare, speciellt internationella kontakter.


* Vilka organisationer stödjer er, vilka inte ?

- Erfarenheten från kampanjen 2004 i Frankrike visar att EDE får stöd av människor från alla föreningar och organisationer. Det visade sig att även nya och gamla esperantister gjorde det. Samtidigt i många organisationer och föreningar… har inte esperantister gett sitt stöd och sade att de inte har röstat för det. Men icke esperantister ansåg att de röstade för det !


* Varför inte vara medlem i ett annat parti ? Om ni bildar ett nytt parti konkurrerar ni med andra partier.

- EDE konkurerar inte, den föreslår konkreta idéer, vilket andra partier inte gör, eller som de lägger åt sidan.

- I mer än hundra år har politikerna från alla partier lovat mer än vad de kan uppfylla. Om de inte vill prata om medel för att utveckla demokrati, skall då EDE prata om det. EDE uppmuntrar andra partier att debattera om språkpolitik som skulle förmå dessa att deklarera sin ståndpunkt angående språkproblem eftersom detta problem är alltid åsidosatt. Om man tänker t.ex. om ekologi : för några årtionen sedan (runt 1970), då talade nästan ingen om ekologi. Ekologer startade ett parti, blev kandidater, o.s.v. och på det sättet kunde invånare få bli medvetna om ekologi. Detta resulterade, att relativt många människor har röstat på dem som resulterade i att andra ”stora” partier tog emot det ekologiska temat i sina program. Vilket parti har inte idag ekologi i sina program ? Esperanto och andra mer demokratiska idéer som EDE föreslår kan följa samma väg : när de ”stora” partierna blir medvetna att väljarna tycker om EDE:s förslag och tar åt sig dessa i sina program. Men man skall vara medveten om att inprogrammering av en sådan idé inte betyder att dessa ”stora” partier verkligen skulle stödja detta ...


* Vi är inte tillräckligt rika för att bilda och organisera ett politiskt parti.

- Inte nödvändigtvis. Nationella lagen är olika angående bildning av politiska partier och delegering av valkandidater. I Frankrike år 2004 var det nödvändigt att presentera kandidater. I Tyskland var man tvungen att samla underskrifter o.s.v. I vissa länder är villkor mycket lätta för att uppfylla och i andra inte. Därför bör förutsättningarna undersökas redan flera år tidigare.


* Er ställning i fråga om traktat om den Europeiska konstitutionen ?

- EDE önskar vara europeisk, men år 2005 p.g.a. sin endast ettåriga existens, hade partiet endast medlemmar i Frankrike och Tyskland. Detta var anledningen till EDE:s beslut att blir neutralt i fråga om traktatet men vi uppmärksammar invånarna att berört traktat inte har förslag angående språkproblem och rent av nämner inte dessa.


* Ett politiskt parti skall ha ett komplett program med förslag angående olika område (hälsa, utbildning, invandring, o.s.v.), ni föreslår bara Esperanto.

- Till EDE tillhör människor som har olika åsikter (höger-, vänsterpartister o.s.v.) Deras gemensamma intressen är språket Esperanto. (är det då möjligt att sätta upp ett program där alla moment skulle accepteras av alla ?)

- Andra partier har redan uttalar sig och har förslag till olika områden : om EDE inte har något intressant förslag, då ger den inte heller tomma löften. Tvärtom är det angående språkproblem för att andra partier tiger om det (eller bara upprepar samma tomma löften). EDE förmår genom sin existens andra partier att påbörja debatten om språkpolitik och deklarera sin åsikt angående språkproblem. Kanske är det värt att citera meningen översatt från webbsidan ”partiblanc.fr” (gäller ”blank röst” för inget parti) : ”vårt mål är inte att nå makt men representera en ”blank röst”. Det gäller den medborgerliga förklaringen för demokrati…” anser presidenten. Utan att föreslå något program, utan en sann kampanj, ”blank röst” har för mål att bara informera och agera för att erkänna den blanka rösten.

- EDE är en ny typ av parti, som inte ger tomma löften, men föreslår konkreta och genomförbara idéer. Kanske några problem är så svåra att EDE inte kan hitta bra svår på, lösningar värda att prova, är det bättre att inte lova. Självklart angående detta tema, deklarerar EDE sin öppenhet och beredskap att undersöka alla seriösa förslag.


* Varför ordet ”Esperanto” ?

Är det ett parti som är initierat bara av esperantister, föreslår ni bara språket Esperanto ?

- Eftersom Esperanto är den första punkten som alla EDE - partier har gemensamt. Tack vore det gemensamma språket Esperanto, som hjälper oss att kommunicera mycket lättare att utväxla idéer om den växande Unionen, är vi alla medvetna om att demokrati inte fungerar tillfredställande och att Esperanto är ett viktigt och effektivt medel att utveckla det ; för att alla europeiska invånare skulle kunna uttrycka sig på samma sätt ; för att det inte skulle vara de privilegierade på ena sidan (tack vare sitt språk) och på andra sidan, andra klassens invånare ; för att Europeiska medborgare skulle kunna känna sig mer som medlemmar i samma grupp av länder. O.s.v.


* EDE är en fransk angelägenhet

- Nej. Det föddes i Frankrike, men EDE är alleuropeiskt politiskt parti, i vilka alla nationella sektioner har samma status.


* Det gäller Europeiska angelläggenheter medan Esperanto är världsomfattande. Det riskerar en negativ påverkan på Esperanto.

- Det är bara det första steget. Om ni i Europa lyckas godta Esperanto, ger det mod till andra att göra likadant.

* Vad är det ? Jag har aldrig hört talas om det.

* Vilket är ert mål ?

* Esperanto är opolitisk. Blanda inte Esperanto med politik.

* Vilka organisationer stödjer er, vilka inte ?

* Varför inte vara medlem i ett annat parti ? Om ni bildar ett nytt parti konkurrerar ni med andra partier.

* Vi är inte tillräckligt rika för att bilda och organisera ett politiskt parti.

* Era synpunkter angående traktat om den Europeiska konstitutionen.

* Ett politiskt parti skall ha ett komplett program med förslag angående olika områden.

* Varför ordet ”Esperanto” ? Är det ett parti som är bara för esperantister ?

* EDE är en fransk angelägenhet

* Det gäller Europeiska angelläggenheter medan Esperanto är världsomfattande. Det riskerar en negativ påverkan på Esperanto.


* Vad är det ? Jag har aldrig hört talas om det.

- EDE är en politisk organisation som föddes år 2003 med mål : demokratisering av den Europeiska Unionen genom bl.a. användning av Esperanto.


* Vilket är ert mål ?

Målet för det Europeiska valet är att EDE skall presentera kandidater i alla EU-länder. Detta skulle visa för både medborgare och alla instanser att :

- vi kan organisera oss över gränserna och bilda ett internationellt parti. (EDE är inte ett vanligt nationellt parti, som inför Europa valet förändras till ett europeiskt parti).

- vi är inte utopister, vi föreslår en konkret lösning och inte löften.

- tack vare vårt gränsöverskridande kan vi väcka både samtal och diskussioner bland alla medborgare, inte bara om de nationella men även de europiska teman (t.ex. Förslag för standardisering av valprocedurer). Vanliga partier är nationella, som under europeiska valkampanjer diskuterar nationella problem : fransmän röstar om franska problem, polacker röster enligt polska synvinklar, svenskar röstar fördelaktigt för Sverige, Portugiser har kampanjen angående portugisiska problem, o.s.v. Invånare genom sina nationella partier, diskuterar och disputerar om nationella problem… och bara ibland tillägger ordet ”Europa” för att göra teman mera europeiskt : Men både tema och argument är samma, oberoende om det handlar om nationella val eller om Europa Union.

EDE är inte sådan : det är ett Europeiskt parti, som tänker i en europeisk skala, som inte föreslår löften utan konkreta idéer för att utveckla Europa på vägen till mer demokrati, rättvisa och fred...


* Esperanto är opolitisk. Blanda inte Esperanto med politik.

- Politik är administration av statliga angelägenheter, eller hur ? Alltså, det esperantiska förslaget är redan en politisk fråga, eftersom det har för mål att förbättra livet för invånare, speciellt internationella kontakter.


* Vilka organisationer stödjer er, vilka inte ?

- Erfarenheten från kampanjen 2004 i Frankrike visar att EDE får stöd av människor från alla föreningar och organisationer. Det visade sig att även nya och gamla esperantister gjorde det. Samtidigt i många organisationer och föreningar… har inte esperantister gett sitt stöd och sade att de inte har röstat för det. Men icke esperantister ansåg att de röstade för det !


* Varför inte vara medlem i ett annat parti ? Om ni bildar ett nytt parti konkurrerar ni med andra partier.

- EDE konkurerar inte, den föreslår konkreta idéer, vilket andra partier inte gör, eller som de lägger åt sidan.

- I mer än hundra år har politikerna från alla partier lovat mer än vad de kan uppfylla. Om de inte vill prata om medel för att utveckla demokrati, skall då EDE prata om det. EDE uppmuntrar andra partier att debattera om språkpolitik som skulle förmå dessa att deklarera sin ståndpunkt angående språkproblem eftersom detta problem är alltid åsidosatt. Om man tänker t.ex. om ekologi : för några årtionen sedan (runt 1970), då talade nästan ingen om ekologi. Ekologer startade ett parti, blev kandidater, o.s.v. och på det sättet kunde invånare få bli medvetna om ekologi. Detta resulterade, att relativt många människor har röstat på dem som resulterade i att andra ”stora” partier tog emot det ekologiska temat i sina program. Vilket parti har inte idag ekologi i sina program ? Esperanto och andra mer demokratiska idéer som EDE föreslår kan följa samma väg : när de ”stora” partierna blir medvetna att väljarna tycker om EDE:s förslag och tar åt sig dessa i sina program. Men man skall vara medveten om att inprogrammering av en sådan idé inte betyder att dessa ”stora” partier verkligen skulle stödja detta ...


* Vi är inte tillräckligt rika för att bilda och organisera ett politiskt parti.

- Inte nödvändigtvis. Nationella lagen är olika angående bildning av politiska partier och delegering av valkandidater. I Frankrike år 2004 var det nödvändigt att presentera kandidater. I Tyskland var man tvungen att samla underskrifter o.s.v. I vissa länder är villkor mycket lätta för att uppfylla och i andra inte. Därför bör förutsättningarna undersökas redan flera år tidigare.


* Er ställning i fråga om traktat om den Europeiska konstitutionen ?

- EDE önskar vara europeisk, men år 2005 p.g.a. sin endast ettåriga existens, hade partiet endast medlemmar i Frankrike och Tyskland. Detta var anledningen till EDE:s beslut att blir neutralt i fråga om traktatet men vi uppmärksammar invånarna att berört traktat inte har förslag angående språkproblem och rent av nämner inte dessa.


* Ett politiskt parti skall ha ett komplett program med förslag angående olika område (hälsa, utbildning, invandring, o.s.v.), ni föreslår bara Esperanto.

- Till EDE tillhör människor som har olika åsikter (höger-, vänsterpartister o.s.v.) Deras gemensamma intressen är språket Esperanto. (är det då möjligt att sätta upp ett program där alla moment skulle accepteras av alla ?)

- Andra partier har redan uttalar sig och har förslag till olika områden : om EDE inte har något intressant förslag, då ger den inte heller tomma löften. Tvärtom är det angående språkproblem för att andra partier tiger om det (eller bara upprepar samma tomma löften). EDE förmår genom sin existens andra partier att påbörja debatten om språkpolitik och deklarera sin åsikt angående språkproblem. Kanske är det värt att citera meningen översatt från webbsidan ”partiblanc.fr” (gäller ”blank röst” för inget parti) : ”vårt mål är inte att nå makt men representera en ”blank röst”. Det gäller den medborgerliga förklaringen för demokrati…” anser presidenten. Utan att föreslå något program, utan en sann kampanj, ”blank röst” har för mål att bara informera och agera för att erkänna den blanka rösten.

- EDE är en ny typ av parti, som inte ger tomma löften, men föreslår konkreta och genomförbara idéer. Kanske några problem är så svåra att EDE inte kan hitta bra svår på, lösningar värda att prova, är det bättre att inte lova. Självklart angående detta tema, deklarerar EDE sin öppenhet och beredskap att undersöka alla seriösa förslag.


* Varför ordet ”Esperanto” ?

Är det ett parti som är initierat bara av esperantister, föreslår ni bara språket Esperanto ?

- Eftersom Esperanto är den första punkten som alla EDE - partier har gemensamt. Tack vore det gemensamma språket Esperanto, som hjälper oss att kommunicera mycket lättare att utväxla idéer om den växande Unionen, är vi alla medvetna om att demokrati inte fungerar tillfredställande och att Esperanto är ett viktigt och effektivt medel att utveckla det ; för att alla europeiska invånare skulle kunna uttrycka sig på samma sätt ; för att det inte skulle vara de privilegierade på ena sidan (tack vare sitt språk) och på andra sidan, andra klassens invånare ; för att Europeiska medborgare skulle kunna känna sig mer som medlemmar i samma grupp av länder. O.s.v.


* EDE är en fransk angelägenhet

- Nej. Det föddes i Frankrike, men EDE är alleuropeiskt politiskt parti, i vilka alla nationella sektioner har samma status.


* Det gäller Europeiska angelläggenheter medan Esperanto är världsomfattande. Det riskerar en negativ påverkan på Esperanto.

- Det är bara det första steget. Om ni i Europa lyckas godta Esperanto, ger det mod till andra att göra likadant.filmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents