Strona główna > EDE ? > Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Wtorek 4 grudnia 2007

Wszystkie wersje tego artykułu: bg ca cs da de el en eo es fi fr hr hu it lt nl pl pt sk sv uk

* Co to jest EDE? Nigdy o tym nie słyszałem.

* Co jest waszym celem?

* Esperanto nie jest sprawą polityczną. Esperanto niech nie miesza się do polityki.

* Które stowarzyszenia poparły, a które nie poparły EDE?

* Dlaczego nie działać wewnątrz innej partii? Tworząc nowa partię konkuruje się z innymi.

* Nie jesteśmy wystarczająco bogaci, aby być partią polityczną.

* Jakie jest wasze stanowisko co do traktatu w sprawie Konstytucji Europejskiej?

* Partia polityczna musi mieć kompletny program, z propozycjami dotyczącymi każdego zagadnienia...

* Dlaczego więc słowo: „Esperanto”? Czy to jest partia zainicjowana tylko przez esperantystów...

* EDE jest sprawą dotyczącą Francuzów

* Chodzi o sprawę europejską, podczas gdy Esperanto jest sprawą o znaczeniu światowym. To może zaszkodzić językowi Esperanto.


* Co to jest EDE? Nigdy o tym nie słyszałem.

- EDE jest ruchem politycznym utworzonym w 2003 r. którego celem jest uczynienie Unii Europejskiej instytucją bardziej demokratyczną miedzy innymi poprzez używanie języka Esperanto.


* Co jest waszym celem?

Naszym celem na wybory Europejskie jest, aby EDE przedstawiło kandydatów we wszystkich krajach UE. To pokaże obywatelom i władzom, że:

- jesteśmy zdolni zorganizować się ponad granicami, że tworzymy prawdziwie międzynarodowe ugrupowanie. (EDE nie jest zwykłą partią narodową, która na czas wyborów Europejskich chwilowo przekształca się w Europejska partię).

- nie jesteśmy wyznawcami utopii, że proponujemy konkretne rozwiązanie, które funkcjonuje, a nie obietnice.

- dzięki naszemu działaniu ponad granicami, jesteśmy zdolni skłonić do mówienia i dyskusji obywateli, wszystkich obywateli UE, nie tylko o narodowych zagadnieniach, lecz o sprawach prawdziwie europejskich (np. proponując ujednolicenie procedur głosowania). Zwykłe partie są partiami narodowymi, które podczas europejskiej kampanii wyborczej dyskutują o narodowych problemach: Francuzi głosują zgodnie z francuskimi problemami, Polacy głosują zgodnie z polskim punktem widzenia, Szwedzi głosują z korzyścią dla Szwecji, Portugalczycy prowadzą kampanię o sprawach portugalskich itd. Obywatele za pośrednictwem partii narodowych dyskutują i spierają się o sprawy narodowe… dodając od czasu do czasu słowo „Europa” aby nadać sprawie trochę „europejskości”, lecz tematy i argumenty pozostają te same, niezależnie od tego czy chodzi o wybory narodowe czy o wybory do Unii Europejskiej.

EDE taka nie jest : to wszech-europejska partia, która myśli w skali europejskiej, która proponuje nie obietnice, lecz konkretne idee, aby przyczynić się do postępu Europy na drodze do większej demokracji, sprawiedliwości, pokoju…


* Esperanto nie jest sprawą polityczną. Esperanto niech nie miesza się do polityki..

- Polityka jest zarządzaniem sprawami państwowymi, czyż nie? Tak więc propozycja języka Esperanto jest zagadnieniem politycznym, ponieważ ma na celu polepszenie życia obywateli (głównie ich kontaktów międzynarodowych).


* Które stowarzyszenia poparły, a które nie poparły EDE?

- Doświadczenie z kampanii wyborczej we Francji odbytej w 2004 roku pokazuje, że partię EDE poparli ludzie ze wszystkich ugrupowań. Okazało się również, że poparli ją tak samo nowi esperantyści jak i starzy. Na odwrót, również w licznych stowarzyszeniach, grupach… esperantyści nie poparli EDE i powiedzieli, że na nią nie głosowali. Lecz ludzie nie mówiący w języku esperanto powiedzieli, że głosowali na nią!


* Dlaczego nie działać wewnątrz innej partii? Tworząc nowa partię konkuruje się z innymi..

- EDE nie konkuruje, proponuje konkretne idee, których nie proponują inne partie, lub które inne partie traktują marginalnie.

- Od ponad stu lat politycy wszelakich partii obiecują różne rzeczy, lecz ich nie realizują. Jeśli nie chcą mówić o środkach służących postępowi demokracji, niech EDE mówi o tym. W ten sposób EDE niech zachęci inne partie do debaty o polityce językowej, niech skłoni je do zdeklarowania swojej opinii w sprawie kwestii językowej, ponieważ ten temat jest zawsze spychany na boczny tor. Rozważmy np. ekologię: przed kilkudziesięciu laty (około 1970), prawie nikt nie mówił o ekologii, ekolodzy założyli partię, zostawali kandydatami itd. I w ten sposób obywatele mogli głośniej słyszeć i być bardziej świadomymi o sprawach ekologii. To spowodowało, ze względnie duża liczba osób głosowała na nich, a to pobudziło ówczesne „duże” partie do wprowadzenia zagadnienia ekologii do swojego programu. I oto która dzisiejsza partia nie ma w swoim programie zagadnienia ekologii? Esperanto i inne idee przyczyniające się do zwiększenia demokracji proponowane przez EDE mogą pójść ta samą drogą: kiedy „duże” partie uświadomią sobie, że propozycje EDE podobają się głosującym, wtedy wprowadzą te idee do swoich programów. Należy jednak mieć świadomość, że wprowadzenie do swojego programu jakiegoś tematu przez duże partie niekoniecznie będzie oznaczać, że będą one naprawdę działać w danej sprawie.


* Nie jesteśmy wystarczająco bogaci, aby być partią polityczną..

- Niekoniecznie. Narodowe przepisy prawne różnią się w sprawach tworzenia partii i sposobu wyłaniania kandydatów w wyborach. We Francji w 2004 r. konieczne było przedstawianie kandydatów wyborcom, w Niemczech musiano zbierać podpisy itd. Może w kilku innych krajach warunki są bardzo łatwe do spełnienia, może w innych całkiem nie. Dlatego, nawet kilka lat naprzód niech ta sprawa jak najwcześniej zostanie zbadana.


* Jakie jest wasze stanowisko co do traktatu w sprawie Konstytucji Europejskiej?

- EDE chce być partią europejską lecz w 2005 r roku z powodu dopiero jednorocznego istnienia, partia miała członków (prawie ?) tylko we Francji i w Niemczech. Z tego względu w sprawach dotyczących traktatu konstytucyjnego, EDE postanowiła pozostać neutralną, jednak zwracając uwagę obywateli, że omawiany traktat nie proponuje żadnego rozwiązania problemu językowego, a nawet nie wspomina tego problemu.


* Partia polityczna musi mieć kompletny program, z propozycjami dotyczącymi każdego zagadnienia (zdrowie, edukacja, imigracja itp.) a wy proponujecie tylko Esperanto.

- W EDE znajdują się ludzie o najróżniejszych poglądach (prawicowych, lewicowych itd.) . Wspólną rzeczą która ich łączy jest język Esperanto.(Czy jest możliwe ułożyć program, którego wszystkie fragmenty będą się podobały wszystkim?)

- O innych sprawach mówią już i proponują je inne partie: jeśli EDE nie ma żadnej dalszej interesującej propozycji do złożenia, niech nie składa pustych obietnic. Przeciwnie, o problemach językowych milczą inne partie ( lub tylko powtarzają wielokrotnie już składane bezowocne obietnice). W taki sposób EDE przez swoje istnienie ma zachęcać inne partie do wszczęcia debaty o polityce językowej, ma skłonić ich do przedstawienia swojej opinii w kwestii językowej. Może warto tu zacytować następujące zdania, przetłumaczone ze strony internetowej: „partiblanc.fr” (chodzi o instytucję tzw. „białego głosowania”): „Naszym celem nie jest zdobycie władzy, lecz działanie na rzecz instytucji „białego głosowania”. Chodzi o obywatelskie opowiedzenie się na rzecz demokracji, twierdzi przewodniczący… Bez proponowania jakiegokolwiek programu, nawet bez prawdziwej kampanii , „Biali” maja na celu wyłącznie informowanie i działanie na rzecz uznania instytucji „białego głosowania”...

- EDE ma być partią nowego typu, która nie ma czynić próżnych obietnic lecz ma proponować konkretne, możliwe do osiągnięcia idee. Może pewne problemy są na tyle trudne, że EDE nie znajdzie zadowalających odpowiedzi, wartych wypróbowania rozwiązań, wiec nic nie proponować niż składać obietnice. Ma się rozumieć co do tych spraw EDE będzie deklarować swoją otwartość i gotowość zbadania wszystkich poważnych propozycji.


* Dlaczego więc słowo: „Esperanto”?

Czy to jest partia zainicjowana tylko przez esperantystów, czy proponujecie tylko język Esperanto?

- Ponieważ Esperanto jest pierwszą sprawą, którą wszystkie partie EDE mają jako wspólną. Przecież dzięki wspólnemu językowi Esperanto, który pomógł nam dużo łatwiej komunikować się i wymieniać poglądy o rozwijającej się Unii Europejskiej, wszyscy staliśmy się bardziej świadomi, że demokracja w UE nie funkcjonuje dobrze itd. a Esperanto m.in. jest ważnym, konkretnym i skutecznym środkiem aby przyczynić się do jej postępu aby wszyscy obywatele Europy mogli w takim samym stopniu wypowiadać się, aby nie było jednostronnie uprzywilejowanych Europejczyków (dzięki swojemu językowi) i z drugiej strony drugorzędnych obywateli Europy, aby obywatele Europy jeszcze mocniej czuli się członkami tego samego związku państw, itpd


* EDE jest sprawą dotyczącą Francuzów

- Nie. Partia istotnie narodziła się we Francji, lecz EDE jest /ma być wszech-europejską partią polityczną, w której wszystkie sekcje narodowe będą równie ważne.


* Chodzi o sprawę europejską, podczas gdy Esperanto jest sprawą o znaczeniu światowym. To może zaszkodzić językowi Esperanto.

- To pierwszy krok. Jeśli w UE odniesiemy sukces w uznaniu Esperanto, to ten fakt sprawi, że inni odważą się uczynić podobny krok.

JPEG - 12.3 kb
filmeto FR 2014
JPEG - 3.5 kb
filmeto FR 2009
JPEG - 4.5 kb
filmeto DE 2009
JPEG - 3.3 kb
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


Elŝutu la novajn informilojn :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

Dokumenty

SPIP | | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0