Beginpagina > EDE ? > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

woensdag 21 november 2007

Alle versies van dit artikel: bg ca cs da de el en eo es fi fr hr hu it lt nl pl pt sk sv uk

* Wat is E-D-E ? Daar heb ik nooit van gehoord.

* Wat is uw doel ?

* Esperanto is geen politieke zaak. Het moet niet met politiek verward worden.

* Welke verenigingen steunen het en welke niet ?

* Waarom niet binnen een politieke partij ? Door een nieuwe politieke partij te beginnen doet u de anderen concurrentie aan.

* Wij zijn niet rijk genoeg om een politieke partij te hebben.

* Hoe staan jullie tegenover het grondwettelijke verdrag?

* Een politieke partij moet een volledig programma hebben, met voorstellen over alle onderwerpen...

* Waarom staat er "Esperanto" bij ? Is die partij begonnen door Esperantisten...

* E-D-E is alleen iets voor Fransen.

* Die partij is Europees, maar Esperanto is voor de hele wereld. Dat is schadelijk voor de Esperantogedachte.


* Wat is E-D-E ? Daar heb ik nog nooit van gehoord.

- E-D-E is een politieke beweging, begonnen in 2003, met als doel: democratisering van de Europese Unie door gebruikmaking van o.a. Esperanto.


* Wat is uw doel ?

Het doel voor de Europese verkiezingen is, dat E-D-E kandidaten heeft in alle landen van de EU. Zo zullen burgers en instellingen zien, dat:

- wij ons over de grenzen heen kunnen organiseren, dat wij een werkelijk internationale partij vormen. (E-D-E is geen gewone nationale partij, die zich voor de Europese verkiezingen even tot een Europese partij heeft omgevormd...)

- wij geen utopisten zijn, dat we een concrete oplossing voorstellen, die werkt, en geen loze beloften doen.

- wij, dank zij onze ’overgrenzing’, in staat zijn de burgers, alle Europese burgers, in discussie te brengen niet alleen over nationale thema’s, maar over echte Europese thema’s (bijv. met ons voorstel om één regeling voor de stemprocedures te maken). Gewone partijen zijn nationale partijen, die tijdens de verkiezingscampagne praten over nationale problemen: Fransen stemmen op grond van Franse problemen, Polen stemmen volgens Poolse gezichtspunten, Zweden stemmen in het voordeel van Zweden. Portugezen voeren campagne over Portugese kwesties enz. De burgers, door middel van hun nationale partijen, discussiëren en twisten over nationale zaken... met af en toe de toevoeging van het woord "Europa" om de zaak een Europees tintje te geven, maar de onderwerpen en argumenten blijven hetzelfde, of het nou gaat over een landsverkiezing of een Europese.

Zo is E-D-E niet: het is een totaal-Europese partij, die op Europese schaal denkt, die geen beloftes doet, maar concrete ideeën om Europa vorderingen te laten maken op de weg naar meer democratie, gerechtigheid, vrede....


* Esperanto is geen politieke zaak. Het moet niet met politiek verward worden.

- Politiek is het runnen van de staatszaken, niet ? Dus is het voorstel om Esperanto te gebruiken al lang een politieke zaak, want daardoor kan het bestaan van de burgers erop vooruitgaan (vooral hun internationale contacten).


* Welke verenigingen steunen het en welke niet ?

- De ervaring in de Franse campagne voor de verkiezingen in 2004 toont aan, dat E-D-E als partij werd gesteund door mensen uit allerlei verenigingen. Ook bleek, dat zowel nieuwe esperantisten als ’oude’ haar ondersteunden. Aan de andere kant, ook steunden in veel verenigingen en groepen .... esperantisten ons niet en zeiden, dat zij er niet op hadden gestemd. Maar niet-esperanto-sprekers zeiden, dat ze erop hadden gestemd !


* Waarom niet binnen een politieke partij ? Door een nieuwe politieke partij te beginnen doet u de anderen concurrentie aan.

- E-D-E is geen bedreiging, zij biedt concrete ideeën, die andere partijen niet voorstellen, of ze schuiven die opzij.

- Al meer dan honderd jaar doen politici uit alle partijen beloften, maar ze houden zich er niet aan. Als zij niet willen praten over manieren om democratie te bevorderen, moet E-D-E daar misschien over praten. Laat E-D-E zo de andere partijen stimuleren om over de taalpolitiek te beginnen te praten, laat ze hen uitdagen om hun mening over het taalprobleem te geven, want het onderwerp wordt altijd gemeden. Denk maar eens over het milieu: een paar tientallen jaren geleden (rond 1970) sprak bijna niemand over milieu, de milieubeschermers stichtten een partij, stelden zich kandidaat, enz., en zo konden de burgers duidelijker uitspraken horen over ecologie en zich ervan bewust worden. Dat had tengevolge, dat betrekkelijk veel mensen voor hen stemden en dat instigeerde de voormalig ’grote’ partijen om dat onderwerp milieu op te nemen in hun programma. Is er zelfs maar één politieke partij nu, die het niet in haar programma heeft... ? Esperanto en de andere democratiseringsideeën die E-D-E voorstelt kunnen dezelfde weg volgen: wanneer de "grote" partijen in de gaten krijgen, dat, de voorstellen van E-D-E goed vallen bij de kiezers, zullen zij die ideeën overnemen in hun programma’s. Maar vergeet niet, dat het opnemen van een programmapunt door "grote" partijen niet hoeft te betekenen, dat zij echt volgens dat punt zullen handelen...


* Wij zijn niet rijk genoeg om een politieke partij te hebben.

- Dat hangt ervan af. De nationale wetgevingen verschillen met betrekking tot het creëren van een partij en kandidaatstelling voor de verkiezing. In Frankrijk moesten we in 2004 kandidaten stellen, Duitsland moesten we handtekeningen verzamelen enz. Misschien zijn in enkele landen de voorwaarden heel makkelijk te vervullen, in andere lamnden misschien niet. Daarom moeten we in elk land de zaken vroeg onderzoeken, zelfs jaren tevoren.


* Hoe staan jullie tegenover het grondwettelijke verdrag?

- E-D-E wil een partij voor de hele EU zijn, maar had in 2005, toen het nog maar 1 jaar bestond, bijna alleen leden in Frankrijk en Duitsland. Derhalve heeft E-D-E besloten geen standpunt over de "grondwet" in te nemen, maar wel de burgers erop te wijzen dat het voorliggende verdrag geen enkele oplossing voor het talenprobleem biedt, of het zelfs maar vermeldt.


* Een politikieke partij moet een volledig programma hebben, met voorstellen over alle onderwerpen... (gezondheid, onderwijs, immigratie, enz.), U hebt het alleen over Esperanto.

- In E-D-E werken mensen met de meest uiteenlopende opvattingen samen. Wat ze gemeenschappelijk hebben is de taal Esperanto. Denk je dat het mogelijk is om een programma te schrijven, waar iedereen het volledig mee eens is ?

- Over andere onderwerpen praten en doen de andere partijen al voorstellen: Als E-D-E geen enkel ander interessant voorstel heeft te doen, kan ze beter geen luchtballonnen oplaten. Maar juist over het taalprobleem zwijgen de andere partijen (of ze herhalen telkens oude uitzichtloze beloften). Doordat nu E-D-E bestaat, kan ze de andere partijen prikkelen om beginnen te debatteren over de taalpolitiek, laat ze hen maar uitdagen om hun mening te geven over het taalprobleem…. Misschien is het goed de volgende zinnen te citeren uit de webstek "partiblanc.fr" (het gaat over de blanco-stemmers) : "Wij streven niet naar macht, maar vertegenwoordigen de "blanco-stem". Toch gaat het om de kandidaatstelling, over "democratie..." aldus de voorzitter... Zonder dat ze een programma hebben, zelfs zonder campagne, willen de blanco-stemmers alleen maar informeren en actie voeren om de blanco-stem erkend te krijgen….

- E-D-E dient een nieuw soort partij te zijn, die geen holle beloften doet, maar concrete realiseerbare ideeën aan de hand doet. Een aantal problemen is misschien zo moeilijk, dat E-D-E geen bevredigende antwoorden, geen uitprobeerbare oplossingen. Dan is het beter niets voor te stellen dan beloften te doen. Natuurlijk moet E-D-E zich dan bereid verklaren om nieuwe ideeën op die gebieden te accepteren en serieuze voorstellen te onderzoeken.


* Waarom staat er "Esperanto" bij ? Is die partij begonnen door Esperantisten... Stellen jullie alleen Esperanto voor ?

- Omdat Esperanto de eerste zaak is, die de E-D-E-partijen in verschillende landen gemeenschappelijk hebben. Dank zij de gemeenschappelijke taal Esperanto, die ons hielp om veel gemakkelijker te communiceren en ideeën uit te wisselen over de ontwikkeling van de EU, zijn we ons er trouwens van bewust geworden, dat de democratie in de EU niet goed functioneert en dat onder andere Esperanto een belangrijk concreet en efficiënt middel is om om die te bevorederen, zodat alle Europese burgers zich op gelijk niveau kunnen uitdrukken, zodat er geen eenzijdig bevoordeelde europeanen zijn (door hun taal) en anderzijds tweederangs Europese burgers, zodat Europese burgers zich sterker verbonden voelen met diezelfde landengroep.


* E-D-E is alleen iets voor Fransen.

- Nee. Ze is wel ontstaan in Frankrijk, maar E-D-E is een totaal-Europese partij, waarin alle landelijke afdelingen op hetzelfde niveau staan.


* Die partij is Europees, maar Esperanto is voor de hele wereld. Dat is schadelijk voor de Esperanto-gedachte.

- Het is een eerste stap. Als wij in de Europese Unie erin slagen om Esperanto erkend te krijgen, dan zal dat anderen bemoedigen hetzelfde te doen.

JPEG - 12.3 kb
filmeto FR 2014
JPEG - 3.5 kb
filmeto FR 2009
JPEG - 4.5 kb
filmeto DE 2009
JPEG - 3.3 kb
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


Elŝutu la novajn informilojn :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

documenten

SPIP | | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0