Hejmpaĝo > EDE ? > Dažni klausimai

Dažni klausimai

sabato 5a januaro 2008

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : bg ca cs da de el en eo es fi fr hr hu it lt nl pl pt sk sv uk

* Kas jūs esate? Niekad negirdėjau apie tai.

* Kokie jūsų tikslai?

* Esperanto nėra politinis reikalas. Esperanto nemaišykite su politika.

* Kurios asociacijos palaikė, kurios ne?

* Kodėl nebūti kitos partijos sudėtyje?/Kurdami naują partiją, konkuruojate su kitomis.

* Nesame pakankamai turtingi būti politine partija.

* Koks jūsų požiūris į Europos Sąjungos konstituciją?

* Politinė partija turi turėti užbaigtą programą su pasiūlymais visomis temomis.

* Kodėl žodis “Esperanto“? Ar tai partija, sumanyta tik esperantininkams, ar jūs siūlote tik Esperanto?

* EDE yra prancūzų reikalas.

* Kalbama apie Europos reikalus, kai Esperanto yra pasaulinis. Rizikuojama, kad iš Esperanto bus pasipelnyta.


* Kas jūs esate? Niekad negirdėjau apie tai.

- EDE yra politinis judėjimas, sukurtas 2003 m. su tikslu demokratizuoti Europos Sąjungą kartu su kita kuo naudojant Esperanto.


* Kokie jūsų tikslai?

Tikslas Europos Parlamento rinkimuose yra, kad EDE pristatytų kandidatus iš visų Europos Sąjungos šalių. Tai parodytų piliečiams ir instancijoms, kad:

- mes sugebame susiorganizuoti, nežiūrint sienų, sudarome tikrai tarptautinę partiją. (EDE nėra eilinė tautinė partija, kuri Europos Sąjungos rinkimams staiga persitvarkytų į Europos partiją).

- nesame utopistai, siūlome konkrečius sprendimus, kurie veikia, ne pažadus.

- sienų nepaisymo dėka sugebame kalbėtis ir diskutuoti su piliečiais, visos Europos Sąjungos piliečiais, ne tik tautinėmis temomis, bet tikrai europinėmis temomis(pvz. siūlydami suvienodinti balsavimo procedūrą). Eilinės partijos yra tautinės, kurios per Europos Sąjungos rinkimų kampaniją diskutuoja apie tautines problemas:prancūzai balsuoja pagal prancūzų problemas, lenkai pagal lenkų požiūrį, švedai naudingai Švedijai, portugalai veda kampaniją portugališkomis temomis ir t.t. Piliečiai su tautinių partijų pagalba diskutuoja tautinėmis temomis... pridėdami karts nuo karto žodį „Europa“ tam, kad šiek tiek“ sueuropintų“ reikalą, bet temos ir argumentai lieka tie patys, ar kalbama apie tautinius rinkimus, ar apie Europos Sąjungos.

EDE ne tokia: ji yra visos Europos partija, kuri mąsto europietiškais užmojais, kuri siūlo ne pažadus, bet konkrečias idėjas vystytis Europai kelyje į daugiau demokratijos, teisingumo, taikos...


* Esperanto nėra politinis reikalas. E-o nemaišykite su politika.

- Politika yra šalies reikalų administravimas, argi ne? Taigi pasiūlymas įdiegti Esperanto jau seniai yra politinis reikalas, nes tikslas yra pagerinti piliečių gyvenimą, pirmiausia tarptautinius kontaktus.


* Kurios asociacijos palaikė, kurios ne?

- Patirtis iš 2004 m. kampanijos Prancūzijoje rodo, kad EDE partiją palaikė žmonės iš visų asociacijų. Pasirodė, kad ją palaikė tiek nauji, tiek senieji esperantininkai. Atvirkščiai, taip pat daugelyje sąjungų, grupių,... esperantininkai nepalaikė ir sakė, kad už ją nebalsavo. Bet nekalbantys esperantiškai teigė, kad balsavo už ją.


* Kodėl nebūti kitos partijos sudėtyje? Kurdami naują partiją, konkuruojate su kitomis.

- EDE nekonkuruoja, ji siūlo konkrečias idėjas, kurių nesiūlo kitos partijos arba nesprendžia jų.

- Daugiau kaip šimtą metų politikai iš visų partijų žada, bet neištesi. Jei jos nenori kalbėti apie priemones spartinti demokratiją, EDE tekalba apie tai. EDE taip paskatintų kitas partijasdiskutuoti apie kalbų politiką, išreikšti savo nuomonę apie kalbos problemą, nes ši tema vis nustumiama. Galvokime, pvz, apie ekologiją: prieš keliasdešimt metų (apie 1970), beveik niekas nekalbėjo apie ekologiją, ekologai įsteigė partiją, kandidatavo, ir t.t. ir taip piliečiai galėjo plačiau išgirsti ir sužinoti apie ekologiją. To išdavoje, kad palyginti daug žmonių balsavo už juos, “didžiosios“ partijos įtraukė ekologijos temą į savo programas. Kurios partijos programoje šiandien nėra ekologijos? Esperanto ir kitos labiau demokratizuojančios idėjos, pasiūlytos EDE, gali sekti tuo pačiu keliu: kai „didžiosios“ partijos įsisąmonins, kad EDE pasiūlymai patinka rinkėjams, įtrauks tas idėjas į savo programas. Vis tik temos įtraukimas į „didžiųjų“ partijų programas nereiškia, kad jos jomis užsiims...


* Nesame pakankamai turtingi būti politine partija.

- Nebūtinai. Tautiniai rinkimų įstatymai partijos kūrimo ir kandidatavimo atžvilgiu skiriasi. Prancūzijo je 2004 m. reikėjo pristatyti kandidatus, Vokietijoje rinkti parašus ir t.t. Gal būt keliose kitose šalyse sąlygos visai lengvai išpildomos, gal kitose šalyse visai ne. Dėl to net prieš daugelį metų reikalas anksčiausiai tirtinas.


* Koks jūsų požiūris į Europos Sąjungos konstituciją?

- EDE nori būti visos Europos partija, bet 2005 m. dėl to, kad veikė tik vienerius metus, narių turėjo (beveik?) vien tik Prancūzijoje ir Vokietijoje. Todėl šiuo klausimu EDE nutarė likti neutrali, atkreipdama piliečių dėmesį, kad variantas, kuriam pritarta, nesiūlo jokio kalbos problemos sprendimo, apie ją net neužsimena.


* Politinė partija turi turėti užbaigtą programą su pasiūlymais visomis temomis (sveikatos apsauga, švietimas, imigracija ir t.t.), jūs siūlote tik Esperanto.

- EDE yra įvairių pažiūrų žmonių (dešinieji, kairieji, kt.). Jų bendrumas yra esperanto kalba (ar galima pateikti programą, kurios visi punktai patiktų visiems?)

- Kitomis temomis kalba ir siūlo kitos partijos: jei EDE neturi daugiau įdomių pasiūlymų, ji nemėto žodžių vėjais. Priešingai, kitos partijos tyli apie kalbos problemą (arba kartoja daug kartų išsakytus beverčius pažadus). EDE taip savo buvimu paskatins jas prabilti apie kalbos politiką, išreikšti savo nuomonę apie ją. Cituotinos frazės, išverstos iš internetinio puslapio „partiblanc.fr“ (kalbama apie“baltąjį balsavimą“ už jokią partiją): “Mūsų tikslas ne įgyti galios, bet atstovauti“ baltąjį balsavimą“. Kalbama apie piliečių kandidatavimą dėl demokratijos... “teigia pirmininkas. Nesiūlydami jokios programos, net be tikros kampanijos „baltieji“ siekia tik informuoti ir ir pripažinti „baltąjį balsavimą“.

- EDE turėtų būti naujo tipo partija, kuri kuri nedalintų tuščių pažadų, bet siūlytų konkrečias įvykdomas idėjas. Gal kelios problemos yra tuo sunkios, kad EDE neras patenkinamų atsakymų, iš-bandytų sprendimų, bet geriau nesiūlyti nieko, negu žadėti. Savaime suprantama, toms temoms EDE paskelbs esanti atvira ir pasirengusi ištirti visus rimtus pasiūlymus.


* Kodėl žodis “Esperanto“?

Ar tai partija, sumanyta tik esperantininkams, ar jūs siūlote tik Esperanto?

- Kadangi Esperanto yra pirmasis dalykas, kuris bendras visoms EDE partijoms. Bendros esperanto kalbos dėka, kuri padėjo mums daug lengviau bendrauti ir keistis idėjomis apie besivystančią Europos Sąjungą, mes visi net geriau įsisąmoninome, kad demokratija joje neveikia gerai, ir Esperanto yra svarbi konkreti ir veiksminga priemonė jai tobulinti, kad Europos Sąjungos piliečiai galėtų vienodu lygiu save išreikšti, kad nebūtų iš vienos pusės privilegijuotų europiečių (savo kalbos dėka) ir iš kitos pusės antrarūšių Europos piliečių, kad Europos piliečiai stipriau jaustųsi tos pačios sąjungos nariais, kt.


* EDE yra prancūzų reikalas.

- Ne. Ji tik sukurta Prancūzijoje, tačiau EDE yra visos Europos politinė partija, kurioje visos tautinės sekcijos bus lygiateisės.


* Kalbama apie Europos reikalus, kai Esperanto yra pasaulinis. Rizikuojama, kad iš Esperanto bus pasipelnyta.

- Tai tik pirmasis žingsnis. Jei mums Europos Sąjungoje pavyks pripažinti Esperanto, tai padrąsins kitus daryti panašiai.

JPEG - 12.3 kb
filmeto FR 2014
JPEG - 3.5 kb
filmeto FR 2009
JPEG - 4.5 kb
filmeto DE 2009
JPEG - 3.3 kb
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


Elŝutu la novajn informilojn :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

Dokumentoj

SPIP | | Mapo de la retejo | Gvati vivon de la retejo RSS 2.0