Hejmpaĝo > EDE ? > Чести запитвания

Чести запитвания

lundo 28a aprilo 2008

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : bg ca cs da de el en eo es fi fr hr hu it lt nl pl pt sk sv uk

* Какво е това ? Никога не съм чувал за това.

* Какво целите ?

* Есперанто не е политическа афера. Не бъркайте Есперанто с политиката.

* Какви съюзи подкрепя и какви не ?

* Защо да не част от друга партия ? Създавайки нова партия, вие конкурирате останалите.

* Ние не сме достатъчно богати, за да сме политическа партия.

* Вашето поведение относно договора за конституцията на Европа ?

* Политическата партия трябва да има пълна програма, с предложения за всички теми...

* Защо, прочее, думата „Есперанто“ ? Не е ли това партия, създадена само от Есперантисти...

* ЕДЕ е дело на французи.

* Дискутирайки за делата на Европа, чрез Есперанто става всесветовно. Това рискува да навреди на Есперанто.


* Какво е това ? Никога не съм чувал за това

- ЕДЕ е политическо движение, създадено през 2003 с цел демократизиране на Европейския Съюз чрез използуване на Есперанто.


* Какво целите ?

Целта за Европейските избори е ЕДЕ да представи кандидати във всички страни-членки на ЕС :

- Ние сме способни да се организираме трансгранично, така че да можем да съставим наистина международна партия. /ЕДЕ не е обикновена национална партия, която за европейските избори веднага се трансформира в европейска партия/

- Ние не сме утописти, ние предлагаме конкретно решение, което функционира, а не обещания.

- Ние, благодарение на нашата трансграничност, сме способни да говорим и дискутираме с гражданите, всички граждани на Европейския съюз,не сяма па няционални теми, но и за наистина европейски теми /например предлаганото уеднаквяване на процедурите за гласуване/. Обикновените партии са национални партии, които през време на европейската кампания за гласуване дискутират за национални проблеми : французите гласуват заради френските проблеми, поляците гласуват заради полските гледни точки, шведите – за ползите на Швеция, португалците водиха кампанията за португалските проблеми и т.н. Гражданите, чрез националните партии , дискутират и спорят за национални теми, влагайки от време на време думата Европа за да придадат някаква европеизация на делата, но темите и аргументите остават същите, я за националното гледище, я за Европейския съюз

ЕДЕ не е такава : тя е всеевропейска партия, коато мисли според европейските мерки, която предлага не обещания, а конкретни идеи за да прогресира Европа по пътя към повече демокрация, справедливост, мир...


* Есперанто не е политическа афера. Не бъркайте Есперанто с политиката.

- Политиката е администриране на държавните дела, нали ?Така че,предлагането на Есперанто вече от дълго време е политическо дело защото то цели подобряване живота на гражданите, кпо-точно техните международни контакти.


* Какви съюзи подкрепя и какви не ?

- Опитът във френската кампания през 2004 година показа, че партията ЕДЕ бе поддържана от хора от всички съюзи. Показа също, че повече е забелязана от новите есперантисти, отколкото от старите. Обратно, също в много съюзи , групи есперантистите не ни подкрепиха и казаха, че те не са гласували за нея. Но неговорещите Есперанто казаха, че те са гласували за нея !


* Защо да не част от друга партия ? Създавайки нова партия, вие конкурирате останалите

- ЕДЕ не се конкурира, а предлага конкретни идеи, които не предлагат другите партии, или които само загатват .

- От над 100 години политиците от всички партии обещават, но не изпълняват. Ако те не искат да говорят за средствата за напредъка на демокрацията, ЕДЕ говори за това. ЕДЕ трябва да подтикне другите партии да започнат да обсъждат езиковата политика, тя да ги подтикне да декларират своите виждания по въпроса за езиковия проблем, защото винаги темата е изтласквана встрани. Да се мисли, например, за екологията :преди няколко десетилетия /около 1970 г/ почти никой не говореше за екология, еколозите създадоха партия, кандидатираха се и т.н. И тогава гражданите можаха по-силно да чуят и научат за екологията. Това доведе до резултата, че във връзка с това много хора гласуваха за тях и това накара някои „големи“ партии да включат тази екологична тема в своите програми. И сега кои сегашни партии не включват екологията в своите програми ? Есперанто и другите по-демократични идеи , предложени от ЕДЕ , могат да следват същия път : когато „големите“ партии започнаха да научават, че ЕДЕ се харесва на гласоподавателите, те включиха тези идеи в своите програми. Също така те научиха, че включването в програмата на темата накара „големите“ партии не непременно означава, че те наистина ще се отнесат към темата.


* Ние не сме достатъчно богати, за да сме политическа партия

- Не непременно. Националните законодателства се различават относно създаването на партия и кандидатирането на избори. Във Франция през 2004 бе необходимо да се представят кандидатите, в Германия трябваше да се съберат потписи и т.н. Възможно е в някои други страни, условията да са много по-лесно осъществими, възможно е в други страни да не са. За това, даже преди много години, най-рано да се изследва делото.


* Вашето поведение относно договора за конституцията на Европа ?

- ЕДЕ желае да е общоевропейска, но през 2005 г, за само едногодишно съществуване , партията имаше членове само във Франция и Германия. За това, съобразно договора, ЕДЕ реши да остане неутрална, съобразно очакванията на гражданите, че прословутия договор не предлага решения на езиковия проблем, още повече – не споменава проблема...


* Политическата партия трябва да има пълна програма, с предложения за всички теми /здравеопазване, образование, имиграция и т.н./, вие предлагате само Есперанто.

- В ЕДЕ има хора с най различни възгледи /десни, леви и др/. Тяхната връзка е езика Есперанто /може ли да се състави програма, която се харесва на всички ?/

- За другите теми вече говорят и предлагат другите партии : ако ЕДЕ няма да прави повече интересни предложения , то не бива да прави бъдещи обещания. По-лошо, за езиковия проблем мълчат другите партии /или само повтарят вече многократно казани безрезултатни обещания/. ЕДЕ така чрез своето съществуване трябва да предизвика другите партии да дебатират за езиковата политика, да ги предизвика да декларират своето виждане за езиковия проблем. Възможно е да си заслужава цитирането на следните фрази, преведени от УЕБ страницата .../дискутиране за « празно гласуване » за никоя партия/ : « Нашата цел не е да се достигне възможност, а да се представи « празно гласуване ». Да се говори за гражданско кандидатиране, за демокрация.... » ...Без предлагане на каквато и да е програма, даже без истинска кампания. « празногласуващите » целят само да информират и да действуват за признаване на « празното гласуване ».

- ЕДЕ да бъде нов тип партия, която не дава празни обещания, но предлага конкретни реализуеми идеи. Възможно е няколко проблема да са много трудни, че ЕДЕ няма да може да намери задоволителни отговори, готови решения, толкова по-добре да не дава мнение, отколкото да прави обещания. Разбираемо е за тези теми ЕДЕ да декларира своята отговорност и е готова да изучи всички сериозни предложения.


* Защо, прочее, думата „Есперанто“ ?

Това партия, инициирана само от есперантисти ли е, само Есперанто ли предлагате ?

- Защото Есперанто е първото нещо, което всички ЕДЕ-части имат като общо. Несъмнено, благодарение на общия език Есперанто, който не помагаше много за по-лесното общуване и размяна на идеи за резвитието на ЕС, ние всички даже научихме, че демокрацията в ЕС пе функционира добре и т.н. И че Есперанто е важно конкретно и ефикасно средство за неговия прогрес, за това, че всички Европейски граждани могат на едно равнище да се изразяват, за това, че не трябва да съществуват привилигеровани Европейци /благодарение на езика си/ и от друга страна двустепенна Европейски граждани, затова, че Европейските граждани по -силно да чувствуват своето членство на самата страна и т.н.


* ЕДЕ е дело на французи.

- Не. Тя се роди във Франция , но ЕДЕ е и трябва да е все европейска политическа партия, в която всички национални секции стоят на едно равнище.


* Дискутирайки за делата на Европа, чрез Есперанто става всесветовно. Това рискува да навреди на Есперанто.

- Това е първата крачка. Ако ние в Европейския съюз успеем да узаконим Есперанто, това ще окуражи също останалите да направят същото.

* Какво е това ? Никога не съм чувал за това.

* Какво целите ?

* Есперанто не е политическа афера. Не бъркайте Есперанто с политиката.

* Какви съюзи подкрепя и какви не ?

* Защо да не част от друга партия ? Създавайки нова партия, вие конкурирате останалите.

* Ние не сме достатъчно богати, за да сме политическа партия.

* Вашето поведение относно договора за конституцията на Европа ?

* Политическата партия трябва да има пълна програма, с предложения за всички теми...

* Защо, прочее, думата „Есперанто“ ? Не е ли това партия, създадена само от Есперантисти...

* ЕДЕ е дело на французи.

* Дискутирайки за делата на Европа, чрез Есперанто става всесветовно. Това рискува да навреди на Есперанто.


* Какво е това ? Никога не съм чувал за това

- ЕДЕ е политическо движение, създадено през 2003 с цел демократизиране на Европейския Съюз чрез използуване на Есперанто.


* Какво целите ?

Целта за Европейските избори е ЕДЕ да представи кандидати във всички страни-членки на ЕС :

- Ние сме способни да се организираме трансгранично, така че да можем да съставим наистина международна партия. /ЕДЕ не е обикновена национална партия, която за европейските избори веднага се трансформира в европейска партия/

- Ние не сме утописти, ние предлагаме конкретно решение, което функционира, а не обещания.

- Ние, благодарение на нашата трансграничност, сме способни да говорим и дискутираме с гражданите, всички граждани на Европейския съюз,не сяма па няционални теми, но и за наистина европейски теми /например предлаганото уеднаквяване на процедурите за гласуване/. Обикновените партии са национални партии, които през време на европейската кампания за гласуване дискутират за национални проблеми : французите гласуват заради френските проблеми, поляците гласуват заради полските гледни точки, шведите – за ползите на Швеция, португалците водиха кампанията за португалските проблеми и т.н. Гражданите, чрез националните партии , дискутират и спорят за национални теми, влагайки от време на време думата Европа за да придадат някаква европеизация на делата, но темите и аргументите остават същите, я за националното гледище, я за Европейския съюз

ЕДЕ не е такава : тя е всеевропейска партия, коато мисли според европейските мерки, която предлага не обещания, а конкретни идеи за да прогресира Европа по пътя към повече демокрация, справедливост, мир...


* Есперанто не е политическа афера. Не бъркайте Есперанто с политиката.

- Политиката е администриране на държавните дела, нали ?Така че,предлагането на Есперанто вече от дълго време е политическо дело защото то цели подобряване живота на гражданите, кпо-точно техните международни контакти.


* Какви съюзи подкрепя и какви не ?

- Опитът във френската кампания през 2004 година показа, че партията ЕДЕ бе поддържана от хора от всички съюзи. Показа също, че повече е забелязана от новите есперантисти, отколкото от старите. Обратно, също в много съюзи , групи есперантистите не ни подкрепиха и казаха, че те не са гласували за нея. Но неговорещите Есперанто казаха, че те са гласували за нея !


* Защо да не част от друга партия ? Създавайки нова партия, вие конкурирате останалите

- ЕДЕ не се конкурира, а предлага конкретни идеи, които не предлагат другите партии, или които само загатват .

- От над 100 години политиците от всички партии обещават, но не изпълняват. Ако те не искат да говорят за средствата за напредъка на демокрацията, ЕДЕ говори за това. ЕДЕ трябва да подтикне другите партии да започнат да обсъждат езиковата политика, тя да ги подтикне да декларират своите виждания по въпроса за езиковия проблем, защото винаги темата е изтласквана встрани. Да се мисли, например, за екологията :преди няколко десетилетия /около 1970 г/ почти никой не говореше за екология, еколозите създадоха партия, кандидатираха се и т.н. И тогава гражданите можаха по-силно да чуят и научат за екологията. Това доведе до резултата, че във връзка с това много хора гласуваха за тях и това накара някои „големи“ партии да включат тази екологична тема в своите програми. И сега кои сегашни партии не включват екологията в своите програми ? Есперанто и другите по-демократични идеи , предложени от ЕДЕ , могат да следват същия път : когато „големите“ партии започнаха да научават, че ЕДЕ се харесва на гласоподавателите, те включиха тези идеи в своите програми. Също така те научиха, че включването в програмата на темата накара „големите“ партии не непременно означава, че те наистина ще се отнесат към темата.


* Ние не сме достатъчно богати, за да сме политическа партия

- Не непременно. Националните законодателства се различават относно създаването на партия и кандидатирането на избори. Във Франция през 2004 бе необходимо да се представят кандидатите, в Германия трябваше да се съберат потписи и т.н. Възможно е в някои други страни, условията да са много по-лесно осъществими, възможно е в други страни да не са. За това, даже преди много години, най-рано да се изследва делото.


* Вашето поведение относно договора за конституцията на Европа ?

- ЕДЕ желае да е общоевропейска, но през 2005 г, за само едногодишно съществуване , партията имаше членове само във Франция и Германия. За това, съобразно договора, ЕДЕ реши да остане неутрална, съобразно очакванията на гражданите, че прословутия договор не предлага решения на езиковия проблем, още повече – не споменава проблема...


* Политическата партия трябва да има пълна програма, с предложения за всички теми /здравеопазване, образование, имиграция и т.н./, вие предлагате само Есперанто.

- В ЕДЕ има хора с най различни възгледи /десни, леви и др/. Тяхната връзка е езика Есперанто /може ли да се състави програма, която се харесва на всички ?/

- За другите теми вече говорят и предлагат другите партии : ако ЕДЕ няма да прави повече интересни предложения , то не бива да прави бъдещи обещания. По-лошо, за езиковия проблем мълчат другите партии /или само повтарят вече многократно казани безрезултатни обещания/. ЕДЕ така чрез своето съществуване трябва да предизвика другите партии да дебатират за езиковата политика, да ги предизвика да декларират своето виждане за езиковия проблем. Възможно е да си заслужава цитирането на следните фрази, преведени от УЕБ страницата .../дискутиране за « празно гласуване » за никоя партия/ : « Нашата цел не е да се достигне възможност, а да се представи « празно гласуване ». Да се говори за гражданско кандидатиране, за демокрация.... » ...Без предлагане на каквато и да е програма, даже без истинска кампания. « празногласуващите » целят само да информират и да действуват за признаване на « празното гласуване ».

- ЕДЕ да бъде нов тип партия, която не дава празни обещания, но предлага конкретни реализуеми идеи. Възможно е няколко проблема да са много трудни, че ЕДЕ няма да може да намери задоволителни отговори, готови решения, толкова по-добре да не дава мнение, отколкото да прави обещания. Разбираемо е за тези теми ЕДЕ да декларира своята отговорност и е готова да изучи всички сериозни предложения.


* Защо, прочее, думата „Есперанто“ ?

Това партия, инициирана само от есперантисти ли е, само Есперанто ли предлагате ?

- Защото Есперанто е първото нещо, което всички ЕДЕ-части имат като общо. Несъмнено, благодарение на общия език Есперанто, който не помагаше много за по-лесното общуване и размяна на идеи за резвитието на ЕС, ние всички даже научихме, че демокрацията в ЕС пе функционира добре и т.н. И че Есперанто е важно конкретно и ефикасно средство за неговия прогрес, за това, че всички Европейски граждани могат на едно равнище да се изразяват, за това, че не трябва да съществуват привилигеровани Европейци /благодарение на езика си/ и от друга страна двустепенна Европейски граждани, затова, че Европейските граждани по -силно да чувствуват своето членство на самата страна и т.н.


* ЕДЕ е дело на французи.

- Не. Тя се роди във Франция , но ЕДЕ е и трябва да е все европейска политическа партия, в която всички национални секции стоят на едно равнище.


* Дискутирайки за делата на Европа, чрез Есперанто става всесветовно. Това рискува да навреди на Есперанто.

- Това е първата крачка. Ако ние в Европейския съюз успеем да узаконим Есперанто, това ще окуражи също останалите да направят същото.filmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents