Hejmpaĝo > EDE ? > Hyppige spørgsmål

Hyppige spørgsmål

merkredo 19a marto 2008

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : bg ca cs da de el en eo es fi fr hr hu it lt nl pl pt sk sv uk

* Hvad er det ? Det har jeg aldrig hørt om.

* Hvad er jeres målsætning ?

* Esperanto er ikke politisk. Esperanto burde ikke blandes med politik.

* Hvilke organisationer støtter jer, hvilke gør ikke ?

* Hvorfor ikke deltager i ikke i et andet parti ? Ved at grundlægge et nyt parti skal i i konkurrence med de bestående.

* Vi har ikke råd til at grundlægge og at drive et politisk parti.

* Hvad er jeres holdning overfor Traktaten ?

* Et politisk parti skal have et komplet program, som tager stilling til alle politiske emner.

* Hvorfor har i esperanto med ? Er i et parti, som er grundlagt udelukkende af esperantister ?

* EDE er et franskt projekt.

* Dette er et europæisk emne, mens esperanto er verdensomspændende. Det risikerer at kunne skade esperanto.


* Hvad er det ? Det har jeg aldrig hørt om.

- EDE er en politisk gruppe, som blev grundlagt i 2003 med den målsætning at demokratisere Europa, blandt andet ved brug af esperanto.


* Hvad er jeres målsætning ?

EDEs målsætning for Europavalget er, at kunne opstille kandidater i alle EU-lande. Det vil vise borgerne og myndighederne, at :

- vi kan organisere os hen over grænserne, at vi er et virkelig internationalt parti, altså ikke et almindeligt nationalt, som kun for Europavalget korttidigt bliver gjort om til et europæisk parti.

- vi ikke er dagdrømmere, men at vi forslår en konkret løsning, der virker, og ikke kun kommer med tomme løfter.

- vi pga. vores grænseoverskridende opbygning kan få borgerne, alle EU-borgere, med i diskussionen ikke blot om nationale emner, men også om virkelig europæiske emner (f.eks. med forslaget om samme valgret til EU-parlamentet i alle EU-lande). De almindelige partier forbliver nationale partier, som også under EU-valgkampe diskuterer nationale problemer : franskmændene stemmer på franske problemer, polakker fører valgkamp om polske spørgsmål, svenskere stemmer efter, hvad der er bedst for svenskerne osv. Borgerne diskuterer med deres nationale partier de nationale emner, nogle gange bliver ordet « Europa » indsat for lidt at europæisere valgkampen, men emnerne og argumenterne er stadigvæk de samme, lige meget, om det er en national eller en EU-valgkamp.

Sådan er det ikke med EDE : Det er et paneuropæisk parti, som tænker på europæisk plan, som ikke kommer med løfter, men med konkrete forslag, hvordan Europa burde udvikle sig hen til mere demokrati, retfærdighed, fred,…


* Esperanto er ikke politisk. Esperanto burde ikke blandes med politik.

- Politik betyder behandling af de offentlige anliggender, ikke ? Dermed er esperanto for længst et politisk emne, fordi sproget jo vil forbedre borgernes liv, især deres internationale kontakter.


* Hvilke organisationer støtter jer, hvilke gør ikke ?

- Erfaringen fra valgkampen 2004 i Frankrig viser, at partiet EDE blev støttet af folk med forskellige baggrunde. Det blev støttet af såvel gamle som nye esperantister. På den anden side var de også mange folk, blandt dem også esperantister, som ikke gav deres støtte, som erklærede, at de ikke stemte for EDE. Men ikke-esperantister erklærede, at de havde valgt os !


* Hvorfor ikke deltager i ikke i et andet parti ? Ved at grundlægge et nyt parti skal i i konkurrence med de bestående.

- EDE ser sig ikke i konkurrence med andre partier, fordi vi forslår konkrete ideer, som ikke hører til andre partiers program, som de anser for at være uvigtige.

- I over hundrede år har politikere fra alle partier givet løfter uden at indfri dem. Hvis de ikke vil tale om mulighederne for at udvikle demokratiet, så skal EDE gøre det. EDE skal anspore de andre partier til at debattere sprogpolitik, EDE skal stimulere dem til at formulere deres mening om sprogproblemet, så de ikke længere, som hidtil, kan nægte vigtigheden af emnet. Tænk på f.eks. miljøet : For nogle årtier siden, (omkring 1960), var der næsten ingen, der talte om miljøet, de grønne grundlagde partier, stille kandidater op osv. Dermed kunne borgerne høre mere og bedre om emnet og få en miljø-bevidsthed. Resultatet var, at forholdsvis mange stemte på de grønne og dermed gav de ”store” partier et incitament til at tage miljøspørgsmålet med i deres program. Findes der i dag et parti, som ikke har miljøet i sit program ? Esperanto og de andre ideer til forbedring af demokratiet, som EDE forslår, kan udvikle sig ligesådan : Så snart de ”store” partier lægger mærke til, a EDE-løsningsforslagene vinder accept blandt vælgerne, vil de overtage emnet i deres egne programmer. Husk dog, at hvis de ”store” partier tager sig af emnet, så er det langtfra ensbetydende med, at de også gør noget ved problemet.


* Vi har ikke råd til at grundlægge og at drive et politisk parti.

- Undersøg mulighederne. De nationale love er forskellige med hensyn til stiftelse af nye partier og opstilling til valg. I 2004 var det i Frankrig nødvendigt at kunne præsentere kandidater, i Tyskland skulle man samle underskrifter, osv. Måske er betingelserne i nogle lande meget favorable og i andre aldeles ikke. Derfor bør de undersøges i god tid, gerne år før næste valg.


* Hvad er jeres holdning overfor Traktaten ?

- EDEs ønsker at være aktiv i alle EU-lande, men i 2005, efter kun et års eksistens, havde vi medlemmer (næsten) kun i Frankrig og i Tyskland. Dengang besluttede EDE derfor at være neutral overfor det daværende traktat-udspil, dog ikke uden at gøre vælgerne opmærksom på, at traktatudkastet ikke indeholder nogen løsningsforslag til sprogproblemet, ja, ikke engang nævner det.


* Et politisk parti skal have et komplet program, som tager stilling til alle politiske emner.

- I EDE har vi medlemmer med meget forskellige synspunkter (højre- eller venstreorienterede osv.) Deres fælles værdigrundlag er sproget esperanto. (Kan man udarbejde et program, som alle medlemmer er enige om i alle detaljer ?)

- Andre partier har taget mange andre emner op og leveret deres forslag. Hvis EDE ikke kan komme med bedre ideer til disse emner, vil vi ikke kun afgive substansløse løfter. På den anden side, angående sprogproblemet tier de andre partier (Eller også gentager de kun de ofte hørte løfter, som ikke giver noget resultat.). EDE vil allerede pga. af sin tilstedeværelse foranledige de andre partier til at diskutere sprogpolitik, til at fremlægge en mening om sprogproblemet. Det hjælper måske til bedre forståelse, når vi her citerer fra hjemmesiden ”partiblanc.fr” (Det handler om at aflevere uudfyldte, ”hvide” stemmesedler.) :”Vores mål er ikke at opnå magt, men at repræsentere den ”hvide stemmeafgivelse”. Det handler…om demokratiet..”siger deres formand. Uden eget program, endda uden en rigtig valgkamp, vil disse ”hvide” kun informere og være aktive for at få den ”hvide stemmeafgivelse” anerkendt.

- EDE vil være et nyt parti, som ikke kommer med tomme løfter, men som foreslår konkrete, realiserbare ideer. Det kan godt være, at nogle problemstillinger er så komplicerede, at EDE har svært ved at finde tilfredsstillende svar eller løsningsforslag, der burde afprøves ; så er det efter vores mening bedre at tie end at afgive løfter. Selvfølgelig skal EDE være åben over for disse emner og undersøge alle seriøse forslag.


* Hvorfor har i esperanto med ?

Er dette parti grundlagt kun af esperantister, er esperanto jeres eneste punkt på dagsordenen ?

- (Dette spørgsmål berører også det forrige.) Vi nævner esperanto, fordi dette sprog var den første ting, som alle EDE-medlemmer havde fælles. Det var med hjælp af vores fælles sprog esperanto, som gjorde det meget nemmere for os at kommunikere og at udveksle ideer om udviklingen i EU, at vi alle blev mere bevidste om, at demokratiet i EU ikke fungerer virkelig godt ; at esperanto blandt andet er et vigtigt og effektivt redskab for at fremme demokratiet, for at alle europæiske borgere skal have samme mulighed til at udtrykke sig, så der ikke opstår en kaste af pga. deres sprogkundskaber privilegerede europæere på den ene side og andenklasses EU-borgere på den anden, for at de europæiske borgere kan føle sig som medlemmer af et fællesskab osv.


* EDE er et franskt projekt.

- Det passer ikke. EDE blev godt nok grundlagt i Frankrig, men det skal være et parti for hele Europa, i hvilket alle nationale sektioner er ligeberettigede.


* Dette er et europæisk emne, mens esperanto er verdensomspændende. Det risikerer at kunne skade esperanto.

- Det er et første skridt. Hvis det lykkes os, at få esperanto anerkendt indenfor EU, så vil det give andre mod til at følge os.

* Hvad er det ? Det har jeg aldrig hørt om.

* Hvad er jeres målsætning ?

* Esperanto er ikke politisk. Esperanto burde ikke blandes med politik.

* Hvilke organisationer støtter jer, hvilke gør ikke ?

* Hvorfor ikke deltager i ikke i et andet parti ? Ved at grundlægge et nyt parti skal i i konkurrence med de bestående.

* Vi har ikke råd til at grundlægge og at drive et politisk parti.

* Hvad er jeres holdning overfor Traktaten ?

* Et politisk parti skal have et komplet program, som tager stilling til alle politiske emner.

* Hvorfor har i esperanto med ? Er i et parti, som er grundlagt udelukkende af esperantister ?

* EDE er et franskt projekt.

* Dette er et europæisk emne, mens esperanto er verdensomspændende. Det risikerer at kunne skade esperanto.


* Hvad er det ? Det har jeg aldrig hørt om.

- EDE er en politisk gruppe, som blev grundlagt i 2003 med den målsætning at demokratisere Europa, blandt andet ved brug af esperanto.


* Hvad er jeres målsætning ?

EDEs målsætning for Europavalget er, at kunne opstille kandidater i alle EU-lande. Det vil vise borgerne og myndighederne, at :

- vi kan organisere os hen over grænserne, at vi er et virkelig internationalt parti, altså ikke et almindeligt nationalt, som kun for Europavalget korttidigt bliver gjort om til et europæisk parti.

- vi ikke er dagdrømmere, men at vi forslår en konkret løsning, der virker, og ikke kun kommer med tomme løfter.

- vi pga. vores grænseoverskridende opbygning kan få borgerne, alle EU-borgere, med i diskussionen ikke blot om nationale emner, men også om virkelig europæiske emner (f.eks. med forslaget om samme valgret til EU-parlamentet i alle EU-lande). De almindelige partier forbliver nationale partier, som også under EU-valgkampe diskuterer nationale problemer : franskmændene stemmer på franske problemer, polakker fører valgkamp om polske spørgsmål, svenskere stemmer efter, hvad der er bedst for svenskerne osv. Borgerne diskuterer med deres nationale partier de nationale emner, nogle gange bliver ordet « Europa » indsat for lidt at europæisere valgkampen, men emnerne og argumenterne er stadigvæk de samme, lige meget, om det er en national eller en EU-valgkamp.

Sådan er det ikke med EDE : Det er et paneuropæisk parti, som tænker på europæisk plan, som ikke kommer med løfter, men med konkrete forslag, hvordan Europa burde udvikle sig hen til mere demokrati, retfærdighed, fred,…


* Esperanto er ikke politisk. Esperanto burde ikke blandes med politik.

- Politik betyder behandling af de offentlige anliggender, ikke ? Dermed er esperanto for længst et politisk emne, fordi sproget jo vil forbedre borgernes liv, især deres internationale kontakter.


* Hvilke organisationer støtter jer, hvilke gør ikke ?

- Erfaringen fra valgkampen 2004 i Frankrig viser, at partiet EDE blev støttet af folk med forskellige baggrunde. Det blev støttet af såvel gamle som nye esperantister. På den anden side var de også mange folk, blandt dem også esperantister, som ikke gav deres støtte, som erklærede, at de ikke stemte for EDE. Men ikke-esperantister erklærede, at de havde valgt os !


* Hvorfor ikke deltager i ikke i et andet parti ? Ved at grundlægge et nyt parti skal i i konkurrence med de bestående.

- EDE ser sig ikke i konkurrence med andre partier, fordi vi forslår konkrete ideer, som ikke hører til andre partiers program, som de anser for at være uvigtige.

- I over hundrede år har politikere fra alle partier givet løfter uden at indfri dem. Hvis de ikke vil tale om mulighederne for at udvikle demokratiet, så skal EDE gøre det. EDE skal anspore de andre partier til at debattere sprogpolitik, EDE skal stimulere dem til at formulere deres mening om sprogproblemet, så de ikke længere, som hidtil, kan nægte vigtigheden af emnet. Tænk på f.eks. miljøet : For nogle årtier siden, (omkring 1960), var der næsten ingen, der talte om miljøet, de grønne grundlagde partier, stille kandidater op osv. Dermed kunne borgerne høre mere og bedre om emnet og få en miljø-bevidsthed. Resultatet var, at forholdsvis mange stemte på de grønne og dermed gav de ”store” partier et incitament til at tage miljøspørgsmålet med i deres program. Findes der i dag et parti, som ikke har miljøet i sit program ? Esperanto og de andre ideer til forbedring af demokratiet, som EDE forslår, kan udvikle sig ligesådan : Så snart de ”store” partier lægger mærke til, a EDE-løsningsforslagene vinder accept blandt vælgerne, vil de overtage emnet i deres egne programmer. Husk dog, at hvis de ”store” partier tager sig af emnet, så er det langtfra ensbetydende med, at de også gør noget ved problemet.


* Vi har ikke råd til at grundlægge og at drive et politisk parti.

- Undersøg mulighederne. De nationale love er forskellige med hensyn til stiftelse af nye partier og opstilling til valg. I 2004 var det i Frankrig nødvendigt at kunne præsentere kandidater, i Tyskland skulle man samle underskrifter, osv. Måske er betingelserne i nogle lande meget favorable og i andre aldeles ikke. Derfor bør de undersøges i god tid, gerne år før næste valg.


* Hvad er jeres holdning overfor Traktaten ?

- EDEs ønsker at være aktiv i alle EU-lande, men i 2005, efter kun et års eksistens, havde vi medlemmer (næsten) kun i Frankrig og i Tyskland. Dengang besluttede EDE derfor at være neutral overfor det daværende traktat-udspil, dog ikke uden at gøre vælgerne opmærksom på, at traktatudkastet ikke indeholder nogen løsningsforslag til sprogproblemet, ja, ikke engang nævner det.


* Et politisk parti skal have et komplet program, som tager stilling til alle politiske emner.

- I EDE har vi medlemmer med meget forskellige synspunkter (højre- eller venstreorienterede osv.) Deres fælles værdigrundlag er sproget esperanto. (Kan man udarbejde et program, som alle medlemmer er enige om i alle detaljer ?)

- Andre partier har taget mange andre emner op og leveret deres forslag. Hvis EDE ikke kan komme med bedre ideer til disse emner, vil vi ikke kun afgive substansløse løfter. På den anden side, angående sprogproblemet tier de andre partier (Eller også gentager de kun de ofte hørte løfter, som ikke giver noget resultat.). EDE vil allerede pga. af sin tilstedeværelse foranledige de andre partier til at diskutere sprogpolitik, til at fremlægge en mening om sprogproblemet. Det hjælper måske til bedre forståelse, når vi her citerer fra hjemmesiden ”partiblanc.fr” (Det handler om at aflevere uudfyldte, ”hvide” stemmesedler.) :”Vores mål er ikke at opnå magt, men at repræsentere den ”hvide stemmeafgivelse”. Det handler…om demokratiet..”siger deres formand. Uden eget program, endda uden en rigtig valgkamp, vil disse ”hvide” kun informere og være aktive for at få den ”hvide stemmeafgivelse” anerkendt.

- EDE vil være et nyt parti, som ikke kommer med tomme løfter, men som foreslår konkrete, realiserbare ideer. Det kan godt være, at nogle problemstillinger er så komplicerede, at EDE har svært ved at finde tilfredsstillende svar eller løsningsforslag, der burde afprøves ; så er det efter vores mening bedre at tie end at afgive løfter. Selvfølgelig skal EDE være åben over for disse emner og undersøge alle seriøse forslag.


* Hvorfor har i esperanto med ?

Er dette parti grundlagt kun af esperantister, er esperanto jeres eneste punkt på dagsordenen ?

- (Dette spørgsmål berører også det forrige.) Vi nævner esperanto, fordi dette sprog var den første ting, som alle EDE-medlemmer havde fælles. Det var med hjælp af vores fælles sprog esperanto, som gjorde det meget nemmere for os at kommunikere og at udveksle ideer om udviklingen i EU, at vi alle blev mere bevidste om, at demokratiet i EU ikke fungerer virkelig godt ; at esperanto blandt andet er et vigtigt og effektivt redskab for at fremme demokratiet, for at alle europæiske borgere skal have samme mulighed til at udtrykke sig, så der ikke opstår en kaste af pga. deres sprogkundskaber privilegerede europæere på den ene side og andenklasses EU-borgere på den anden, for at de europæiske borgere kan føle sig som medlemmer af et fællesskab osv.


* EDE er et franskt projekt.

- Det passer ikke. EDE blev godt nok grundlagt i Frankrig, men det skal være et parti for hele Europa, i hvilket alle nationale sektioner er ligeberettigede.


* Dette er et europæisk emne, mens esperanto er verdensomspændende. Det risikerer at kunne skade esperanto.

- Det er et første skridt. Hvis det lykkes os, at få esperanto anerkendt indenfor EU, så vil det give andre mod til at følge os.filmeto FR 2014
filmeto FR 2009
filmeto DE 2009
filmeto FR 2004

revue ESPERANTO-info


A télécharger : les nouveaux documents d’information :

[eo] Informilo 2009 (PDF, 887kb) {PDF}

info documents